Haarlem,
28
november
2018
|
13:18
Europe/Amsterdam

Inholland Haarlem betrokken bij practoraten Nova College

Het ROC Nova College in Haarlem heeft in de afgelopen twee jaar drie practoraten opgericht waar Inholland Haarlem bij betrokken is. Vanuit en in samenwerking met de onderwijsteams zorgen de practoraten voor een actievere relatie tussen het mbo en de beroepspraktijk en voor een krachtiger samenwerking met het hbo.

Foto: Nova-practoren Joke Christiaans, Laurence Alpay en Tom Hogendoorn

Practoraten in het mbo zijn – net als onderzoekslijnen/lectoraten in het hbo – gericht op het delen van kennis en ervaring, om zo te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Een practoraat is een expertisecentrum voor het onderwijs met een onderzoekscomponent. De practoraten experimenteren samen met het werkveld en onderzoekscentra, verkennen vernieuwingen en doen onderzoek op de grenzen van hun eigen vakgebied. Hun ervaringen delen ze met de buitenwereld. Landelijk zijn er nu ruim twintig practoraten.

Practoraat Zorg en Welzijn Technologie
De mogelijkheden en het belang van eHealth in de zorg en welzijn nemen toe. Met informatiesystemen, zoals elektronische patiëntensystemen, kunnen we informatie beter en efficiënter vastleggen en overdragen. Met apps en internettoepassingen leveren we zorg op afstand. Patiënten krijgen daardoor de mogelijkheid om langer zelfstandig in de thuissituatie te blijven en zorg kan efficiënter geleverd worden. De vraag is niet of we eHealth in de zorg en welzijn willen gebruiken, maar hoe we de mogelijkheden die eHealth biedt zo goed mogelijk kunnen benutten. Het practoraat Zorg en Welzijn Technologie gaat met het onderwijs en het werkveld werken aan de inzet van innovaties in zorg en welzijn en heeft als focus:

  1. eHealth gericht op zelfmanagement (eigen regie) van de cliënt en ondersteund door de professionals,
  2. Digitale competenties van de toekomstige zorgprofessionals om om te kunnen gaan met de inzet en het gebruik van technologie in zorg en welzijn.

Het practoraat is verbonden aan de onderzoekslijn Medische Technologie van Inholland en sluit naadloos aan bij ons thema De Gezonde Samenleving. Practor is Laurence Alpay, tevens associate lector bij Medische Technologie.

Practoraat Ouderenzorg en wijkgericht werken
Dezelfde thematische aansluiting vinden we bij het practoraat Ouderenzorg en wijkgericht werken. Nederland vergrijst. Er komen dus steeds meer ouderen en de ouderen worden steeds ouder. Waar het in de vorige eeuw gebruikelijk en mogelijk was om voor je te laten zorgen, is die behoefte in deze eeuw veranderd. Niet zorgen voor, maar zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig zijn en de regie over hun eigen leven voeren: de participatiemaatschappij.

Dat roept ook vragen op. Wat hebben mensen nodig om voor zichzelf te kunnen blijven zorgen? Hoe begeleid je dat en wat moet je daarvoor leren? Hoe en op welke manier moet je dat dan leren? Kortom…. als je wilt dat medewerkers in zorg en welzijn gaan zorgen dat in plaats van zorgen voor, wat betekent dat dan voor de inhoud en de wijze van opleiden, zowel voor de studenten als voor de huidige medewerkers? En voor de docenten van de opleidingen?

Onder leiding van practor Joke Christiaans wil het practoraat Ouderenzorg en wijkgericht werken door het uitvoeren van praktijkonderzoek antwoorden vinden op deze vragen.

Practoraat Smart Technology Skills
Tom Hogendoorn en zijn practoraat Smart Technology Skills onderzoeken hoe we onze studenten zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de snel veranderende samenleving (‘21st century skills’) als gevolg van de exponentiële technologische ontwikkelingen.

Het practoraat is ondersteunend voor de publiek-private samenwerking Smart Makers Education, waar Inholland ook deel van uitmaakt. Een voorbeeld van deze samenwerking is de jaarlijkse Makathon Smart Solutions voor water- en natuurbeheer, in samenwerking met PWN, waarbij het doel is om gezamenlijk duurzame oplossingen te vinden voor onder andere drinkwatervoorziening.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.