Medische Technologie

Over Medische Technologie

De onderzoekslijn Medische Technologie verricht praktijkgericht onderzoek op de vakgebieden medische beeldvorming, radiotherapie en ict in de zorg. Er bestaat grote behoefte aan kennis die bijdraagt aan verbetering van de beroepspraktijk op deze vakgebieden. Medische Technologie maakt deel uit van de onderzoeksgroep Gezondheid & Zelfmanagement van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn en het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn

Voor onderwijs en werkveld

Met praktijkgericht onderzoek draagt de onderzoekslijn bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding. De onderzoeksresultaten worden - indien mogelijk - direct toegepast bij de bacheloropleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) en de masteropleidingen Medical Imaging/Radiation Oncology (MIRO) en Advanced Health Informatics Practice (AHIP). Dit gebeurt in de vorm van workshops, masterclasses en curriculumontwikkeling. Daarnaast krijgen studenten begeleiding bij onderzoeks- en afstudeerprojecten en wordt bijgedragen aan deskundigheidsbevordering van docenten.

Samenwerken met Medische Technologie

De onderzoekslijn onderhoudt relaties met een groot aantal universiteiten en andere onderzoeks- en kennisinstellingen. Enkele partners zijn de Vrije Universiteit, het Amsterdam UMC en het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de andere hogescholen met een MBRT opleiding: de Hanzehogeschool Groningen en de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. In internationaal verband worden projecten uitgevoerd met de Universiteiten van Manchester en Salford.

Onderzoeksthema's

De onderzoekers van Medische Technologie richten zich op urgente thema’s zoals verbetering van onderzoeks- en behandelmethoden en stralingsbescherming. Daarnaast spelen de thema's functiedifferentiatie en verschuiving van medische beeldvorming naar de eerstelijnszorg een grote rol. De thema's implementatie van ict in zorgprocessen en toepassing van e-health worden opgepakt in samenwerking met de onderzoekslijn E-health, onderdeel van Medische Technologie.

Harmen Bijwaard
Harmen Bijwaard
Harmen Bijwaard
lector
Onderzoekslijn(en)
E-mail
Laurence Alpay
Laurence Alpay
Laurence Alpay
associate lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Medische Technologie:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Wil je samenwerken of heb je vragen?

Je kunt contact opnemen met Sharmila Balesar.
Telefoon
0615279249