Amsterdam,
22
september
2020
|
14:03
Europe/Amsterdam

Inholland ondertekent Amsterdams Akkoord Hoger Onderwijs

Een inclusief en rechtvaardig hoger onderwijs waarin geen ruimte is voor racisme en discriminatie. Dat is de inzet van Amsterdamse hogescholen en universiteiten met de ondertekening van het Amsterdams Akkoord Hoger Onderwijs. “Bij Inholland en andere onderwijsinstellingen moet iedereen zich thuis kunnen voelen en zijn talenten kunnen benutten. Deze ondertekening is een belangrijk moment voor het hoger onderwijs om daarin samen onze doelen te verwezenlijken”, laat collegelid Mieke van den Berg weten, die het akkoord namens Inholland ondertekende.

Vanaf dinsdagavond 22 september is het programma met de ondertekening terug te kijken via dezwijger.nl.

De ondertekening vond maandag 21 september plaats tijdens het online event WeMakeThe.City 2020, uitgezonden door Pakhuis de Zwijger. De Colleges van Bestuur van zes Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen tekenden daar het akkoord voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs. Met het akkoord stellen de ondertekenaars zich ten doel om kansenongelijkheid tegen te gaan. Zij streven hiermee naar meer representatie, toegankelijkheid, betrokkenheid in de stad, gedeelde kennisproductie en een veilige leer- en werkomgeving voor iedereen.

Diversiteit als kracht
Hogeschool Inholland hecht grote waarde aan diversiteit en inclusie. De hogeschool heeft sinds 2017 een onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken en een Community of Practice Diversiteit. In 2018 ondertekende Inholland de Charter Diversiteit tijdens het seminar Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs, een initiatief van ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid en het ministerie van OCW. De Amsterdamse vestiging stelde deze zomer ook twee student-ambassadeurs diversiteit aan, in navolging van de Rotterdamse vestiging. Samen met het onderwijs en de onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken organiseren zij activiteiten rond diversiteit en inclusie, en maken zij onderwerpen bespreekbaar.

“Inholland heeft een traditie van diversiteit en inclusie die we vormgeven met onze studenten, docenten, en medewerkers,” zegt Inholland-collegelid Mieke van den Berg. “Ook dit College van Bestuur hecht grote waarde aan diversiteit en inclusie. Met dit Akkoord bevestigen we niet alleen dat Inholland een onderwijsinstelling is waar diversiteit als kracht wordt gezien, waar iedereen zich thuis kan voelen, waar verschil er mag zijn en waar we de talenten van ieder individu benutten; ook committeren we ons met een groot aantal andere hoger onderwijsinstellingen aan dit Akkoord en aan een gezamenlijke evaluatie van onze voortgang. Dit is een belangrijk moment voor het hoger onderwijs.”

Het is de eerste keer dat Amsterdamse hbo- en wo-instellingen zich op deze manier verenigen. Het akkoord is het resultaat van meer dan anderhalf jaar samenwerking en overleg tussen verschillende instellingen en externe partijen. Daarbij is gekeken naar de beste manier om krachten te bundelen en kennis, expertise en ervaringen te delen, om zo een gezamenlijk commitment uit te dragen. Met het ondertekenen geven de instellingen ook aan graag in gesprek te willen met studenten, docenten en andere medewerkers over genoemde doelen. De instellingen hopen hiermee een voorbeeld te zijn voor kennisinstellingen en andere organisaties in Nederland.

De betrokken onderwijsinstellingen zijn Hogeschool Inholland, Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Gerrit Rietveld Academie, Universiteit van Amsterdam en Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Wim Gorissen
23
September
2020
Waar kan ik de tekst van het akkoord vinden. En met wie kan ik contact opnemen om er meer over te horen en te bezien hoe wij (AVAG) hier ons voordeel mee kunnen doen / mee kunnen doen?
Daan Stet
23
September
2020
Dag Wim, ik heb je vraag doorgegeven, binnenkort hoor je meer!