Haarlem,
24
mei
2022
|
11:24
Europe/Amsterdam

Inholland snelst gestegen hogeschool op duurzaamheidsranking Sustainabul

shutterstock_1984315895

De Sustainabul 2022, de jaarlijkse duurzaamheidsranking van universiteiten en hogescholen, is bekend. Met een stijging van 12 plekken ten opzichte van vorig jaar is Hogeschool Inholland de snelst gestegen hogeschool. Dat levert de 18e plek op de totale ranking van universiteiten en hogescholen op, en de achtste plek onder de 19 hogescholen op de lijst. Hogeschool Van Hall Larenstein voert de ranking aan; de Vrije Universiteit Amsterdam komt op plek twee, gevolgd door Wageningen Universiteit.’

“We zijn ontzettend blij dat we dit jaar zoveel beter gescoord hebben,” zegt Mieke van den Berg, lid van het College van Bestuur en portefeuillehouder duurzaamheid. “Deze plek doet al beter recht aan onze inspanningen en ambities om duurzaamheid een centrale plek te geven in ons onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Tegelijkertijd stopt het hier niet. We hebben ambitieuze plannen om onder meer via disciplineoverstijgende samenwerkingen in onderzoek en onderwijs ons duurzaamheidsprofiel verder vorm te geven. Ook op bedrijfsvoering hebben we een fantastisch team dat werkt aan concrete duurzame ambities. Naast de Amsterdamse nieuwbouw, zijn er diverse huisvestingsprojecten onderweg die passen bij onze uitgesproken duurzaamheidsambities. En ook op facilitair gebied wordt altijd naar duurzaamheid gekeken.”

De ranglijst Sustainabul wordt samengesteld door het studentennetwerk Studenten voor morgen. Met de SustainaBul hoopt Studenten voor Morgen bij te dragen aan de verduurzaming van het hoger onderwijs door onderlinge competitie van instellingen te prikkelen maar ook door het delen van de opgedane kennis. Een onafhankelijk team van studenten uit heel Nederland bestudeert openbare en opgestuurde informatie van de onderwijsinstellingen over twee rondes om tot de ranking te komen. Onderwijsinstellingen worden beoordeeld met behulp van een vragenlijst verdeeld in de thema’s duurzaamheid in het onderzoek, onderwijs, de bedrijfsvoering. Hogeschool Inholland scoorde in de categorie onderwijs 592,5 van de 1100 punten; voor onderzoek 1000 van de 1100 en bedrijfsvoering 530 van de 1100.  

Ook kunnen bijzondere initiatieven (best practices) ingestuurd worden. Best practices voor Inholland zijn de samenwerking met Naturalis en de Vrije Universiteit van Amsterdam in Sapiens, de zeer duurzame nieuwbouw in de Amsterdamse Sluisbuurt en de leidende rol in het driejarige programma ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’ onder de vlag van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.