Diemen,
27
november
2019
|
14:52
Europe/Amsterdam

Innoveren met impact: waardevolle ontmoetingen tijdens MLI-werkveldconferentie

Studenten van de master Leren en Innoveren, hun leidinggevenden en alumni ontmoetten elkaar op 15 november bij Inholland in Diemen voor de jaarlijkse werkveldconferentie. Centraal thema van het programma was ‘Innoveren met impact’. Hoe kan de MLI'er binnen zijn of haar organisatie effectief bijdragen aan het oplossen van vraagstukken uit de praktijk, en bijdragen aan het ‘leren en innoveren’ van het collectief?

Opleidingsmanager Ingeborg Jansen tijdens de werkveldconferentie: “Het gaat hier vandaag om de ontmoeting tussen de MLI’er en zijn of haar leidinggevende en onze afgestudeerden, en het gesprek over de positie van de MLI’er in de organisatie. De krachtige leeromgeving van de MLI biedt hier een platform voor. We organiseren expertmeetings en workshops om dit gesprek te ondersteunen.”

Rol MLI’er in verandertrajecten
In de masterclass van Annemarie Mars voor tweedejaarsstudenten en hun leidinggevenden ging het over de positie van de MLI’er in de organisatie. Zij behandelde de rol van de MLI’er in verandertrajecten en hoe je in deze trajecten het team mee kunt krijgen. Ze sprak over het proces van participatief veranderen.

Een deelnemer over de masterclass: “De masterclass had een mooie opbouw. We bespraken een model waarin een aantal belangrijke situaties in veranderprocessen in beeld wordt gebracht. Annemarie liet ons goed over onze eigen situatie nadenken en met elkaar in gesprek gaan. De wijze waarop zij het gesprek begeleidde en ons liet oefenen, dat was heel waardevol.”

Parallel aan de masterclass van Annemarie Mars vond voor eerstejaarsstudenten een masterclass van dr. Nikki Lee (Vrije Universiteit) plaats over het thema neuropsychologie en neuromythen, en hoe je inzichten hieruit kunt benutten voor onderwijs. Deze masterclass was ook toegankelijk voor andere belangstellenden van de hogeschool.

Innoveren met impact
In de middag nam alumnus Manja van Buul de tweedejaars en hun leidinggevenden mee in haar eigen praktijk en afstudeeronderzoek. Door middel van actieonderzoek kreeg zij het voor elkaar om met collega’s als mede-onderzoekers een gedragen oplossing te ontwerpen en te implementeren. Tijdens de presentatie vertelde ze welke ingrediënten hiervoor nodig zijn. Het was een mooi praktijkvoorbeeld van hoe een MLI’er kan bijdragen aan de doorwerking van onderwijsinnovatie. Hoe je kunt innoveren met impact.

Ingeborg Jansen over deze doorwerking: “Masteropgeleiden moeten niet alleen beschikken over meesterschap, onderzoekend vermogen en vermogen tot interdisciplinair handelen, maar ook een doelgerichtheid met betrekking tot het onderzoeken en oplossen van praktijkvraagstukken. Het gaat uiteindelijk om de doorwerking van het handelen van de masteropgeleide.” Deze doorwerking is een van de vier pijlers uit de landelijke masterstandaard van de Vereniging Hogescholen.

Ontmoetingen
Tijdens het middagprogramma wisselden tweedejaars en alumni ervaringen uit over het afronden van de masterthesis en de rolontwikkeling ná de masteropleiding. Wat heeft er volgens alumni aan bijgedragen dat ze invloed konden uitoefenen in de organisatie?

Voor het eerst was er ook een ontmoeting tussen leidinggevenden. In een expertmeeting met lector Mascha Enthoven werd verkend wat de masteropgeleide kan betekenen voor de schoolorganisatie en het bevorderen van het collectieve leren.

Ook tweedejaars en leidinggevenden ontmoetten elkaar en ontwikkelden een ‘human library’ over het thema ‘de MLI’er in de eigen organisatie’. In deze werkvorm voer je een gesprek met anderen alsof die een levend boek zijn, waardoor het mogelijk wordt om in de beleveniswereld van een ander te stappen.

En er was ruimte voor alumni om elkaar te ontmoeten. Alumnus Irene van der Spoel verzorgde een workshop over een door haar zelf ontwikkelde methode voor docenten over ICT-toepassingen en differentiatie. Het was een sessie voor en door MLI-alumni.

Geslaagde dag
Een MLI'er over de werkveldconferentie: “Heel goed dat ik hier met mijn leidinggevende kon zijn om samen na te denken over het oplossen van vraagstukken uit de praktijk.” En ook opleidingsmanager Ingeborg Jansen blikt tevreden terug: “De werkveldconferentie was een geslaagde dag waarop waardevolle ontmoetingen plaatsvonden en er was een zinvolle uitwisseling tussen opleiding en werkveld.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.