Den Haag,
08
april
2022
|
07:42
Europe/Amsterdam

Intentieverklaring voor Gelijke Stagekansen in de regio Den Haag

Hogeschool Inholland Den Haag zet de stap samen met regiopartners

Gelijke stagekansen

Op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart) heeft de Haagse Aanpak Gelijke Stagekansen onder leiding van Inholland Den Haag en het lectoraat Diversiteitsvraagstukken opnieuw een mooie stap gezet. Tijdens een bijeenkomst met partners uit de regio is de intentie uitgesproken om gelijke stagekansen te realiseren en samenwerking vorm te geven. De intentieverklaring is bedoeld als een collectieve afspraak tussen onderwijsinstellingen, overheid, werkgevers en organisaties om zo iedereen een gelijke kans op de arbeidsmarkt te bieden. 

Uniek aan de Haagse Aanpak Gelijke Stagekansen is dat er ongekend veel partners zijn samengebracht om samen een vuist te maken - en dus echt impact - tegen stagediscriminatie. Zo zijn naast Inholland Den Haag ook ontwerpcollectief Idiotes, de gemeente Den Haag, Den Haag Meldt, ROC Mondriaan, de Haagse Hogeschool, het SBB, Prins27, Xtra welzijn, Cavero, mboRijnland, Start Up Your Life en Shared Value aangesloten. Op 21 maart werd tijdens een ontwerpsessie samen een intentieverklaring opgesteld waar al deze partijen zich aan willen houden om Gelijke Stagekansen een Haagse norm te maken. 

Concepten terugdringen stagediscriminatie 
Er ging een uitgebreid traject aan de intentieverklaring vooraf. Zo werden er met alle partners ontwerpsessies gehouden om concepten te bedenken die kunnen bijdragen aan het terugdringen van stagediscriminatie. De beste concepten zijn gebundeld en verwerkt in het Handboek Gelijke Stagekansen. Dit handboek werd vervolgens door drie studenten overhandigd aan Haagse wethouders Hilbert Bredemeijer en Arjen Kapteins en Jeugdombudsman Yvette Nas. De volgende stappen bestaan onder andere uit het uitwerken, uitvoeren en testen van de drie meest kansrijke concepten uit het Handboek. Hogeschool Inholland Den Haag nam het initiatief voor de Haagse Aanpak in 2020 naar aanleiding van vragen vanuit de gemeente en de ongelijkheid op de Haagse stage- en arbeidsmarkt. 

Meedenken en meewerken? 
Wil jij meedenken en meewerken aan dit vraagstuk? Je bent welkom! Meld je dan bij Tjitske Lovert van Hogeschool Inholland Den Haag via tjitske.lovert@inholland.nl. Lees meer over onze aanpak, of download het handboek Gelijke Stagekansen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.