Gelijke stagekansen in Den Haag

Lectoraat
Diversiteitsvraagstukken
Duur
start oktober 2021
Locatie
Den Haag
Contact
Tjitske Lovert

Het doel van Gelijke stagekansen in Den Haag

 Het beoogde doel van dit onderzoek is het creëren van gelijke stagekansen voor alle Haagse studenten, versnelling en verbinding door een gezamenlijke aanpak en het verstevigen en verduurzamen van het netwerk rondom gelijke onderwijs- en arbeidsmarktkansen in Den Haag.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Inholland ziet dit project als een langlopend transitieproject naar gelijke stagekansen in Den Haag met verschillende fasen.

Fase 1: Ontwerpsessies Haagse aanpak
Deze fase bestaat uit een uitgebreid literatuuronderzoek (context mapping) waar alle beschikbare onderzoeksdata, aanbevelingen en interventies verzameld worden, en daarnaast het organiseren van drie ontwerpsessies samen met verschillende partners vanuit het werkveld (commercieel/ non-profit, groot/ klein (mkb)), het mbo- en hbo-onderwijs (studenten, docenten, onderzoekers en adviseurs), maatschappelijke organisaties en de Gemeente. Deze co-design sessies leveren, naast nog vele andere opbrengsten en connecties, een concreet eindproduct op: het ‘Handboek Haagse aanpak Gelijke stagekansen’, met daarin een reeks concrete interventies.

Fase 2: pilotprojecten
In deze fase krijgen de concepten verzameld in het ‘Handboek Haagse aanpak Gelijke stagekansen’ handen en voeten in drie pilotprojecten, ofwel tracks. De tracks bestaan elk uit een ontwerpteam, met daarin de stakeholders (onderwijs, werkgever en student) vertegenwoordigd, met gedeeld eigenaarschap. Die teams worden begeleid in eenzelfde designproces en komen zo tot een (beter uitgewerkt) concept, prototype en een testfase.

Samen met ontwerpcollectief idiotēs zorgt Inholland voor een zo inclusief mogelijk ontwerpproces samen met, en ten behoeve van, de Haagse stagiair. We werken daarom op basis van mensgericht ontwerp: human centered design. In deze benaderingen staan de behoeften van de student, opleiding/ onderwijsinstelling, werkgever en ambtenaar centraal. We gebruiken hiervoor onder andere de methoden van:

 • Ontwerpend onderzoek (research by design): het onderzoeken en definiëren van de opgave, het verbinden van belanghebbenden en het verkennen en verbeelden van mogelijke toekomsten.
 • Co-design: non-hiërarchisch, met de doelgroep samen, democratisch ontwerpen.
 • Servicedesign: het ontwerpen van nieuwe diensten.

Het feit dat de interventies in co-design zijn ontworpen, vergroot de impact van de oplossingen. Daarnaast bouwen we voort op een breed, divers en actief netwerk van betrokkenen op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. We werken zo incrementeel, via kleine interventies, toe naar een Den Haag waar voor stagediscriminatie geen plek is.

“Geweldig om met zoveel verschillende actoren bij elkaar tot een Haagse aanpak gelijke stagekansen te komen. Dit project maakt echt concreet wat co-design is.”

Khadija el Mokadem, docent en coach ROC Mondriaan

Wat is het belang voor het onderwijs?

Stagediscriminatie is een belangrijk vraagstuk in de huidige samenleving en het belang voor het onderwijs is groot. Dat studenten die op basis van niet-relevante identiteitsaspecten minder kans hebben op het vinden van een stageplek, betekent dat hun talenten niet gezien en ingezet worden en dat ze belemmerd worden in hun studievoortgang.

Met dit project gaat het onderwijs samen met verschillende partners middels ontwerpend onderzoek concreet aan de slag met interventies om gelijke stagekansen te bevorderen. Specifiek krijgen studenten (zowel mbo als hbo) een belangrijke rol in het onderzoeken en (door)ontwikkelen van de pilots.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Omdat we werken met de methode van co-creatie en ontwerpend onderzoek zijn alle partners binnen de pilotprojecten constant nauw betrokken en mede-eigenaar van de inhoud van het project. Dat geldt naast de verschillende mbo- en hbo-onderwijsinstellingen ook voor het werkveld. Het werkveld bestaat uit verschillende werkgevers met (mogelijke) stageplekken voor mbo- en hbo-studenten. Dit kunnen grote  en kleine werkgevers zijn, zowel commercieel als non-profit. De impact voor deze werkgevers kan groot zijn, aangezien zij de interventies ook daadwerkelijk inzetten en testen binnen hun eigen praktijk.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het onderzoek leidt tot het handboek Haagse aanpak Gelijke stagekansen: een visueel verslag van fase 1 van het project met een beschrijving van het proces en de opbrengsten. Het beschrijft vijftien kansrijke concepten voor gelijke stagekansen in Den Haag.

producten (eind 2022)

 • Drie concrete interventies uit het Handboek Haagse aanpak Gelijke stagekansen met verschillende partners ingezet en uitgevoerd middels pilotprojecten.
 • Evaluatie van de pilotprojecten en de samenwerking.
 • Plan voor opschaling en verduurzaming van de Haagse aanpak Gelijke stagekansen
 • Versteviging en verduurzaming van een netwerk rondom gelijke onderwijs- en arbeidsmarktkansen in Den Haag.
 • Kenniscirculatie door communicatie over opbrengsten en leerpunten middels de nieuwsbrief CDKM Den Haag, de website kennismakendenhaag.nl en overige kanalen.

Join us! Ben jij:

  • student en wil je ervaringen en inzichten delen of kunnen wij jou wellicht helpen in je stageproces?
  • werkgever en/of stagegever en wil je je inzetten voor gelijke stagekansen, aansluiten bij een van de pilotprojecten of een van je good practices of struggles delen?
  • onderwijsprofessional en wil je vanuit jouw school bijdragen aan meer gelijke stagekansen, heb je ideeën of wil je een actieve rol spelen in het vervolg?
  • ambtenaar en wil je vanuit lokale of landelijke politiek deze transitie steunen met beleid en het op de agenda zetten en houden van het thema?
  • (onderwijs)bestuurder en wil je weten hoe je met facilitering en beleid de transitie naar gelijke stagekansen kunt ondersteunen en versnellen?
  • of wil je op een andere manier reageren, bijdragen of participeren in het vervolg? 

Meld je dan aan!

Mail naar Tjitske Lovert via tjitske.lovert@inholland.nl.

Mail naar Tjitske Lovert

De onderzoeker van Gelijke stagekansen in Den Haag

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

Nieuwsberichten over Gelijke stagekansen in Den Haag

Werk samen met Tjitske

Telefoon
06-11449920