Rotterdam,
09
november
2021
|
07:29
Europe/Amsterdam

Jubilerende lector Petra Biemans spreekt op Dag van het Onderwijs & Onderzoek

'Meer samenwerken in het ecosysteem van professionals, opleiders, werkveld en arbeidsmarkt'

Petra Biemans

Petra Biemans is vijftien jaar lector HRM & Persoonlijk Ondernemerschap bij Hogeschool Inholland. Door haar onderzoek én ruime ervaring ziet ze hoe veranderingen op de arbeidsmarkt én in de wereld om ons heen tot nieuwe uitdagingen leiden voor onderwijs, werkveld én werkzoekenden. “We moeten die veranderingen vanuit een holistische kijk op loopbanen samen oppakken. Van aangescherpte beroepsbeelden en beroepskeuzes tot vitaal blijven en een leven lang ontwikkelen.” Tijdens de Dag van het Onderwijs & Onderzoek op 11 november zal ze die boodschap voor een breed publiek uitdragen.

“In 2006 ben ik als lector bij Inholland begonnen”, vertelt Petra. “Ik was een van de weinige vrouwen én ik kwam van het bedrijfsleven, wat bijzonder was. Inmiddels is dat allemaal een stuk gewoner geworden.” Wat Petra’s onderzoekslijn aanvankelijk ook bijzonder maakte, was de nauwe betrokkenheid met het onderwijs. “Ik heb heel veel onderzoek gedaan met hulp van afstudeerders. Nu wordt dat gelukkig vanuit de organisatie gefaciliteerd.”

Een loopbaan is geen ladder meer, maar een klimrek. Soms moet je een stapje naar links of rechts maken
Petra Biemans, lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap

T-shaped professional
Petra maakte zelfs een uitstapje naar het onderwijs. “Ik heb geholpen om de opleiding Business Studies opnieuw op de kaart te zetten. Door onderzoek kwamen we erachter dat het bedrijfsleven breed opgeleide professionals wil hebben. Een hrm’er bijvoorbeeld die óók verstand heeft van financiën, marketing en vitaliteit, maar ook meer procesmatig en logistiek kan denken. Daar komt de T-shaped professional vandaan: de steel van de T is je specialisatie, het dakje is je brede overzicht. Bij Business Studies, en bij steeds meer opleidingen bij Inholland, stellen we daar een omgekeerde T tegenover: studenten krijgen eerst een brede basis waarna ze zich in een gewenste richting gaan specialiseren.”

Een loopbaan is geen ladder, maar een klimrek
Het inzicht bij Business Studies gaf Petra aanleiding om haar onderzoekslijn te veranderen. “Ik ging me niet meer sec op de hrm-professional richten, maar op de vraag hoe professionals in het algemeen duurzaam toegerust kunnen worden op werk. Hoe blijf je tot je pensioen vitaal? Maar ook: hoe beweeg je mee met de veranderende arbeidsmarkt door een leven lang ontwikkelen? Een loopbaan is geen ladder meer, maar een klimrek. Soms moet je een stapje naar links of rechts maken. Die wendbaarheid is iets wat studenten nu al moeten leren.”

Verkeerde beroepsbeelden
Wat mensen al ruim voor hun opleiding of studie moeten leren, is wat beroepen eigenlijk inhouden. Ook daar ziet Petra verbeterkansen in wat zij een trilemma noemt: het (gebrek aan) samenwerking tussen arbeidsmarkt, opleiders en kiezende jongeren. Ons onderzoek laat zien dat jongeren, maar ook hun ouders, vaak niet realistische, verkeerde of achterhaalde beelden hebben van latere beroepen. Met als risico dat ze een verkeerde studiekeuze maken. Neem een wijkverpleegkundige: die voert de zorg niet uit, maar regisseert het. Of jongeren hebben bepaalde studies of beroepssectoren totaal niet op het netvlies, omdat ze geen idee hebben van wat latere beroepen werkelijk inhouden. Dat zijn gemiste kansen voor de arbeidsmarkt. Zo is de Greenport een innovatieve en dynamische sector met volop carrièremogelijkheden, maar hier geldt: onbekend maakt onbemind.”

Jongeren, maar ook hun ouders, hebben vaak niet realistische, verkeerde of achterhaalde beelden van latere beroepen. Met als risico dat ze een verkeerde studiekeuze maken
Petra Biemans, lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap

Holistische kijk op loopbanen
Petra legt samen met onderzoekers van Inholland en De Haagse Hogeschool de laatste hand aan een hun boek De kracht van verbinding. Loopbaanthematieken in het licht van verschuivende beroepsbeelden. Daarin voeren ze een pleidooi voor een holistische kijk op loopbanen. “We moeten naar het hele ecosysteem van professionals, opleiders, werkveld en arbeidsmarkt kijken en daarin veel meer samenwerken. Bijvoorbeeld om tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen.” 

Investeren in leergemeenschappen
Het interessante van Inholland is, dat het middenin dat ecosysteem zit, stelt Petra. “We leiden professionals op én zijn zelf een organisatie met professionals. Als collega’s moeten wij werken aan onze eigen wendbaarheid en vitaliteit. Daarin zijn we een voorbeeld voor onze studenten. En voor hen moeten we nog meer de verbinding zoeken met het werkveld, meer de praktijk in het onderwijs brengen en zo vroeg mogelijk praktijkopdrachten geven en gastcolleges organiseren. Dat vraagt om voortdurend afstemmen met partners uit het werkveld: hoe kunnen we samen de professionals van morgen vooruithelpen? Met leergemeenschappen hebben we daar een goede vorm voor. We moeten bereid zijn daar energie en tijd in te investeren.”

Dag van het Onderwijs & Onderzoek 
Petra Biemans, lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap bij Inholland, is keynote speaker op de Dag van het Onderwijs & Onderzoek op donderdag 11 november bij Hogeschool Inholland Rotterdam. De beschikbare plekken op locatie zijn inmiddels vol, maar je kunt nog wel online aanschuiven. Meld je aan via dit formulier.