Huisduinen,
11
maart
2021
|
10:42
Europe/Amsterdam

Kant-en-klare concepten voor duurzaam en zelfvoorzienend Huisduinen

Multidisciplinaire studententeams helpen Noord-Hollands dorp naar een duurzame toekomst

Huisduinen Noord-Holland

Huisduinen wil in 2050 zelfvoorzienend en volledig duurzaam zijn. Het Noord-Hollandse dorp schakelt Inholland-studenten van diverse opleidingen in om hiervoor ideeën te bedenken en uit te werken. Zoals een voedselbos en een doordacht plan om inwoners fit te houden. “Je werkt niet zo zeer voor een cijfer, maar je levert iets op waar een opdrachtgever ook echt iets aan heeft.”

Huisduinen is inmiddels een vertrouwde plek voor steeds meer studenten. Sinds september 2019 werken opeenvolgende groepen mee aan het project Thuisduinen2050. In multidisciplinaire teams pakken ze elk een half jaar lang een specifiek onderdeel op om de ambitie van een zelfvoorzienend en volledig duurzaam dorp te helpen waarmaken. In een zogeheten kenniswerkplaats kunnen ze hun kennis in de praktijk toepassen. Ze komen samen met inwoners en ondernemers, delen kennis, ontwerpen oplossingen, onderzoeken die en scherpen ze aan.

Voedselbos
Een van de ideeën voor Huisduinen is de ontwikkeling van een voedselbos. “Het was bedacht door een groep studenten vóór ons”, vertelt Ilse Zuijdam, vierdejaarsstudent Dier in de duurzame samenleving. “Inwoners verbouwen hun eigen voedsel, het brengt hen samen en je combineert het met natuur. Het sprak me aan om hiermee bij te dragen aan iets concreets. Ik kwam in een groepje terecht met studenten van Landscape and Environment Management. Ik richtte me vooral op de vraag welke rol dieren in het voedselbos kunnen hebben.”

Introductiedag
Afgelopen september startte de kenniswerkplaats voor alle groepen met een introductiedag in Huisduinen. “We kregen te horen en te lezen wat ze precies met het voedselbos wilden. We zijn toen gaan onderzoeken hoe ze dit concept haalbaar kunnen maken. We bezochten andere voedselbossen en interviewden experts. Het bleek al snel dat de combinatie met loslopende dieren niet zo kansrijk was.”

Kosten en baten
Om het voedselbos ook financieel-economisch door te lichten kreeg Ilses groepje versterking van studenten Finance & Control, zoals vierdejaarsstudent Stef Ridder. “We zetten de verwachte kosten op een rij en bedachten extra mogelijkheden voor voldoende opbrengst. In januari presenteerden we uiteindelijk ons gezamenlijk advies voor het voedselbos. We stelden voor om ook zones voor een voedselpark en een moestuin in te richten, met een dagbesteding voor mensen met een beperking en activiteiten voor de buurt.”

Verschillen in benadering
Stef vindt het een bijzonder project. “Je werkt niet zo zeer voor een cijfer, maar je levert iets op waar een opdrachtgever ook echt iets aan heeft. Nieuw is ook dat je feedback krijgt van direct betrokkenen, zoals mensen van het dorp, en voor het eerst werkte ik samen met studenten van andere opleidingen. Bij Landscape and Environment Management begonnen ze meteen allerlei ideeën te tekenen, terwijl we bij Finance & Control veel meer gericht zijn op cijfers en de vraag hoe je al die ideeën gaat bekostigen. Die verschillen in benadering zijn heel interessant.”

Bewegen voor 55-plussers
Zelfvoorzienend zijn betekent voor de inwoners ook zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en dus gezond blijven. “Een manier om dat te doen is in beweging blijven”, zegt Sophie Nijssen, derdejaarsstudent Verpleegkunde. Ze onderzocht samen met studiegenoten en studenten van Finance & Control de mogelijkheden voor een bewegingsprogramma voor 55-plussers in Huisduinen. “Al op de eerste dag in het dorp begonnen we na te denken wat we konden ontwikkelen. We dachten aan wandelactiviteiten in de omgeving. Experts adviseerden een aantrekkelijke combinatie te maken met een natuurgids of een sportbegeleider.”

Elkaar versterken
De studenten Verpleegkunde onderzochten de motivatie van mensen om te bewegen, hielden een enquête onder inwoners en gingen na wat het beste past bij 55-plussers. “Ook zochten we partners in de omgeving die het programma en de activiteiten konden uitvoeren. De studenten van Finance & Control rekenden alles door. Je merkt dan hoe anders zij zijn opgeleid en dat je er toch samen uitkomt, elkaar verstrekt.”

Net als in de echte wereld
André Schutte, inwoner, ondernemer en projectleider van Thuisduinen2050, herkent het verhaal van de studenten. “Leren dat theorie echt betekenis krijgt in de context van de praktijk. Elkaars taal leren spreken als studenten van verschillende opleidingen. Dat is hoe het in de echte wereld gaat, dat moeten we allemaal leren en daar is deze kenniswerkplaats voor. In Huisduinen zetten we hiervoor een nieuw onderwijssysteem neer.”

     
Leren dat theorie echt betekenis krijgt in de context van de praktijk. Elkaars taal leren spreken als studenten van verschillende opleidingen. Dat is hoe het in de echte wereld gaat, dat moeten we allemaal leren en daar is deze kenniswerkplaats voor.
André Schutte, inwoner, ondernemer en projectleider van Thuisduinen2050

Ongelooflijk enthousiast
“Iedereen in Huisduinen is ongelooflijk enthousiast over het proces”, vertelt Schutte verder. “De posterpresentaties in januari leverden prachtige resultaten op. Het mooi uitgewerkt concept van het voedselbos is echt een handboek voor ons om mee verder te gaan. Deze groep studenten was heel gretig en hebben ons met een heel mooi filmpje goed meegenomen in hun ideeën. Het bewegingsprogramma voor 55-plussers is ook heel bruikbaar. We gaan het misschien vertalen naar een duurzame vorm van toerisme om te kitesurfen, kanoën of te suppen.”

Steeds rijkere methodiek
Heleen Bouwmans ziet als expeditieleider van de kenniswerkplaats dat de nieuwe vorm van onderwijs steeds meer wortel schiet, ook bij Inholland. “De aanpak wordt meer en meer multidisciplinair. Docenten vervullen een nieuwe rol als coach waarbij ze studenten begeleiden om met design thinking en co-creatie nieuwe oplossingen te ontwerpen en te testen. De kenniswerkplaatsmethodiek wordt steeds rijker, met een beter programma, uitgebreidere toolkit, beter opgeleide professionals en inwoners die beter weten wat ze kunnen verwachten.”

Nieuwe kenniswerkplaatsen
Naast de kenniswerkplaats van Huisduinen zullen er kenniswerkplaatsen op andere locaties ontstaan, verwacht Bouwmans. Het collegevoorstel om de werkwijze ook op te zetten voor andere wijken van Den Helder is in de maak. Het past bij de verantwoordelijkheid die lokale overheden nemen om te werken aan participatie en sociale cohesie in gemeenschappen. “Dankzij de enthousiaste inzet van Inholland weten we dat een kenniswerkplaats werkt.”

Meer weten?

Lees Expeditie kenniswerkplaatsmethodiek van Heleen Bouwmans en meld je aan voor de interactieve kenniskantines, waarin we ervaringen delen en ons voorbereiden op projecten die in september gaan starten:

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.