Rotterdam,
05
juli
2021
|
14:18
Europe/Amsterdam

‘Laat professionals en inwoners nauw samenwerken voor een meer rechtvaardige stad’

Guido Walraven neemt na 16 jaar afscheid als lector Dynamiek van de Stad

Guido Walraven

Guido Walraven heeft na 16 jaar afscheid genomen als lector Dynamiek van de Stad. Voor online én fysiek aanwezige toehoorders hield hij een vurig en liefdevol betoog voor een meer rechtvaardige stad. “De rol van hogescholen is om professionals voor te bereiden op hun rol en taak bij het aanpakken van taaie en complexe maatschappelijke kwesties.”

Dagvoorzitter Marije Deutekom, directeur van het Domein Gezondheid, Sport & Welzijn van Inholland, geeft eerst het woord aan Ympkje Albeda en Wouter Jaspar, beiden onderzoeker bij Dynamiek van de Stad. Ze presenteren een digitaal magazine met ervaringen en observaties van onderzoekers en de verdiepende boekpublicatie Werken aan een meer rechtvaardige stad met praktijkgericht onderzoek.

Decentralisatie in sociaal domein
Hoe werk je aan een meer rechtvaardige stad? Voordat Guido daarop antwoordt, staat hij in zijn rede stil bij het sociaal domein. Hoe staat dit ervoor na de grootschalige decentralisatie in 2015, waarbij veel taken bij gemeenten kwamen te liggen? “Het Sociaal en Cultureel Planbureau trekt een sombere conclusie. Het doel van de decentralisatie om de dienstverlening beter en goedkoper te maken is niet gelukt.”

Bouwstenen voor de stad
Guido signaleert taaie sociaal-maatschappelijke vraagstukken in de steden. “Hiervoor bestaan geen gemakkelijke oplossingen. Het vraagt om samenwerking van alle actoren, kennisontwikkeling en een dialoog over waarden.” Er is een gezamenlijk handelingsperspectief nodig en daarvoor reikt Guido bouwstenen aan om slim te investeren in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid van mensen in de stad.

Naar een verzorgingsstad
De bouwstenen komen deels voort uit de agenda’s die Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, jaren geleden benoemde om tot een ‘verzorgingsstad’ te komen. “Het is tijd om dat concept te actualiseren. Door wereldwijde ecologische en economische problemen lokaal aan te pakken, door crafting communities te vormen van overheden, instellingen, bewoners, ondernemers en onderzoekers en door ervaringskennis, kennis uit onderzoek en vakkennis van professionals te combineren. 

 
Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad
“We staan nog aan het begin om studenten goed op te leiden voor complexe maatschappelijke kwesties”
Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad
Dynamiek van de Stad

Co-creërend samenwerken
Guido noemt nog meer bouwstenen om te werken aan een meer rechtvaardige stad. Heb oog voor welvaart in brede zin, richt je op de behoeftes van iedereen zonder de ecologische grenzen te overschrijden (volgens de donuteconomie), pak de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties op en sta stil bij de vraag wie recht heeft op de stad. “Hoe je deze opgave aanpakt? Door als professionals en inwoners samen te werken, in vanzelfsprekende coöperatie met de gemeente. Bij Inholland geven we daar in stads- of fieldlabs al vorm aan. In co-creatie werken we daar als gelijkwaardige partners aan oplossingen.”

Inzet uit liefde
“De rol van hogescholen is om professionals voor te bereiden op hun rol en taak bij het aanpakken van complexe maatschappelijke kwesties”, zegt Guido. “We staan nog aan het begin om studenten daarin goed op te leiden: multidisciplinair, samen met inwoners en ondernemers.” Als professional werkend aan een rechtvaardige stad volg je daarbij ook je moreel kompas, stelt Guido. “Zelf heb ik me met hart en ziel ingezet, omdat ik wil bijdragen aan een meer rechtvaardige stad en samenleving.” En dat hart spreekt ook echt mee. Guido: "Het motto van mijn rede komt van de Amerikaanse filosoof en activist Cornel West. Never forget that justice is what love looks like in public."

 
“We hebben denkers en doeners van Inholland hard nodig” 
Michiel Grauss, wethouder van Rotterdam
Stockfoto studenten

Hulp van Inholland hard nodig
“We hebben jou en denkers en doeners van Inholland hard nodig”, zegt Michiel Grauss, wethouder Armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg van Rotterdam. “Jouw aanpak om te luisteren naar de ervaringen van betrokkenen, onderzoek mee te nemen en samen te werken is inspirerend. Door de toeslagenaffaire moeten we als overheid het vertrouwen bij burgers terugwinnen. Hoe leid je professionals op die de gedupeerden van de toeslagenaffaire helpen? Hoe ontwikkelen de studenten zich moreel, als mens?”

 

“In onze opleidingen stellen we de mens centraal”
Marije Deutekom, domeindirecteur Gezondheid, Sport & Welzijn

Nadruk op preventie
“In onze opleidingen stellen we de mens centraal”, zegt Marije. “De droom van het domein GSW is om professionals te laten acteren voordat problemen als eenzaamheid, schulden en armoede optreden. Met het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn zetten we daarop in.”

Duurzaam samenwerken met werkveld
Tussen Marije Deutekom en Michiel Grauss zit Huug den Deugd, lid van het College van Bestuur van Inholland. “Uiteraard gaan we door met het onderzoek van Dynamiek van de Stad, waarvan de kracht is dat studenten steeds nauwer samenwerken met inwoners en de gemeente. Het is indrukwekkend om te zien in hoeveel wijken collega’s en studenten actief zijn. Daar komen ze taaie problematiek tegen en dat vraagt om professionals die interprofessioneel zijn opgeleid en om duurzame partnerschappen met het werkveld. Het is goed om die langdurige samenwerking expliciet uit te spreken.”

“Het is goed om langdurige samenwerking met partners uit het werkveld expliciet uit te spreken”
Huug de Deugd, College van Bestuur van Inholland
Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.