24
november
2022
|
07:47
Europe/Amsterdam

Lectoraat Dynamiek van de Stad wordt Ecosociaal werk

Bekendmaking tijdens lectorale rede Richard de Brabander

Lector Richard de Brabander presenteert tijdens zijn lectorale rede op donderdag 24 november de nieuwe naam van zijn lectoraat: Ecosociaal werk, werken aan sociale duurzaamheid. Daarmee gaat het lectoraat verder op de weg die Dynamiek van de Stad was ingeslagen onder leiding van zijn vorige lector Guido Walraven; richting sociaal ondernemen en duurzame ontwikkeling. 

Langzamerhand ontstaat meer aandacht voor de rol die het sociaal werk kan spelen in vraagstukken die met de klimaatcrisis samenhangen. In Nederland krijgen sociaal werkers steeds meer te maken met zowel de gevolgen van energiearmoede als met het verzet tegen plannen van de overheid om klimaatverandering tegen te gaan. Het lectoraat stelt zich daarbij de vraag: Hoe kunnen we een duurzame samenleving creëren die sociaal en ecologisch rechtvaardig is en welke rol kan het sociaal werk daarin spelen? 

Het lectoraat Ecosociaal werk wil onderzoeken welke implicaties een ecosociaal perspectief op sociaal werk heeft voor de uitgangspunten, kernwaarden en werkwijzen daarvan. Welke consequenties heeft dit perspectief op sociale problemen voor werk- en denkwijzen die in het sociaal werk centraal staan? Van daaruit wil het lectoraat een bijdrage leveren aan de discussie over de maatschappelijke opgave van het sociaal werk in onze complexe samenleving.

Versterken van het ecosysteem
Ecosociaal werk neemt niet het versterken van het individu, maar van het ecosysteem als  vertrekpunt. Het versterken van ecosociale interesse van toekomstige sociaal werkers en politisering van het sociaal werk zijn volgens het lectoraat een wezenlijk deel van empowerment. Juist vanuit deze ecosociale benadering wil het lectoraat een bijdrage leveren aan het kenniscentrum Welzijn & Empowerment, waarvan het deel uitmaakt samen met het lectoraat Jeugd en Samenleving en Empowerment en Professionalisering.

Wil je meer weten over de uitgangspunten van ecosociaal werk en de onderzoeksagenda? Bekijk dan de pagina van het lectoraat Ecosociaal werk.