Richard de Brabander
Richard de Brabander

Richard de Brabander

lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

  

Werk samen met Richard

Even voorstellen

Dr. Richard de Brabander is sinds juli 2021 lector van het lectoraat Ecosociaal werk en daarmee verbonden aan het domein Gezondheid, Sport en Welzijn en het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn. Met zijn lectoraat richt hij zich op de vraag hoe we een duurzame samenleving kunnen creëren die sociaal en ecologisch rechtvaardig is, en welke rol het sociaal werk daarin kan spelen. Richard geeft leiding aan praktijkgericht onderzoek waarin maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein centraal staan, bijvoorbeeld rond sociale duurzaamheid, burgerinitiatieven en de maatschappelijke opgave van het sociaal werk. Op lokaal niveau pakt hij die vraagstukken samen op met stakeholders, onderzoekers en studenten, met name in Rotterdam.

Samenwerken

Richard werkt samen met (docent)onderzoekers en studenten van verschillende Inholland-opleidingen. Met zijn praktijkgericht onderzoek wil hij studenten en docenten stimuleren tot interprofessioneel samenwerken. (Lokale) instellingen en organisaties kunnen bij hem terecht voor verschillende onderzoeksopdrachten of -projecten, maar ook voor masterclasses, workshops en cursussen.

"We moeten af van egocentrisme"

Richard over een nieuw ecosysteem

"We moeten naar andere vormen van economie, waarbij de mens een bescheidener rol speelt. Minder ikke ikke ikke, maar samen het ecosysteem waar we deel van uitmaken centraal stellen,” stelt Richard. De stadskruidentuin Rotterdamse Munt laat zien hoe we ecologische en sociale doelen kunnen combineren. In de unieke tuin komen kinderen uit de wijk, mensen in de GGZ en de verslavingszorg én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot bloei. Richard hielp in deze tuin mee met de oprichting van het Leer- en innovatienetwerk (LIN).

Lees meer over Richards visie

Wie is Richard de Brabander?

Expertise

Richard de Brabander is naast lector ook betrokken bij de opleiding Social Work van Hogeschool Inholland.

Ervaring

Na zijn opleiding Personeelswerk aan de Sociale Academie Rotterdam studeerde Richard Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Algemene Literatuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden. Vanaf 1998 werkt hij als docent Ethiek en Filosofie aan de opleiding Sociaal werk aan Hogeschool Inholland.

In 2003 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was van 2005 tot 2015 senior onderzoeker bij het lectoraat Dynamiek van de Stad. Van 2005-2009 was hij parttime universitair docent filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij houdt zich in het bijzonder bezig met ethische-politieke vraagstukken in het sociaal domein en politisering van het sociaal werk.

Richard schreef Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn!? De mythe van zelfredzaamheid (2014), Van gedachten wisselen. Filosofie en ethiek voor zorg en welzijn (2018, derde herziene druk) en Wees Positief! Voorbij de retoriek van empowerment in het sociale domein (2022). Hij was mederedacteur van Sociaal Weerwerk. Maatschappelijke betrokkenheid in zorg en welzijn (2021).

Over Richard

Richard is geboren in Delft en een getogen Rotterdammer. Hij woont samen in Overschie en heeft twee katten en een hond. Hij is nieuwsgierig en kritisch tegenover wat we vanzelfsprekend vinden.

Lectorale rede Richard de Brabander

Ecosociaal werk: van klimaatneutraal naar klimaatrechtvaardig

Richard stelt dat we de belangen van kwetsbare groepen in onze samenleving serieus moeten nemen. Zo is er een kans om de kwaliteit van leven voor deze groepen te verbeteren en climate justice te bevorderen. Hierin ligt een cruciale rol voor sociaal werk. Maar hoe kan er nu en in de toekomst invulling aan dit sociaal werk worden gegeven? Op die vraag ging Richard dieper in tijdens zijn lectorale rede in november 2022. In zijn redeboekje lees je hier meer over.

Download redeboekje

"Er zit een grens aan eigen kracht en zelfredzaamheid. Professionals moeten daar oog voor hebben."

- Richard de Brabander, lector Ecosociaal werk

Onderzoeksprojecten waar Richard bij betrokken is:

Alle publicaties van Richard de Brabander:

Werk samen met Richard

Kom in contact en stel je vragen

Richard de Brabander
Telefoon
0615279055