Alkmaar,
12
maart
2019
|
06:08
Europe/Amsterdam

Meekijken bij duurzame afvalrecycler vraagt om vervolg

_p7b0342

De afvalenergiecentrale in Alkmaar (HVC) verzamelt afval, sorteert, verwerkt en recyclet het. Inholland-studenten van diverse studierichtingen, docenten, teamleiders en ondernemers gingen donderdag 28 februari op bezoek bij de huisvuilcentrale.

HVC is partner van TerraTechnica van het eerste uur. Niet gek als je bedenkt dat dit een belangrijke speler is in de energietransitie. Naast afvalverwerking realiseert HVC warmtenetten, zonne- en windmolenparken. Een innovatieve organisatie die ook actief is om via biomassa groene stroom op te wekken en volop investeert in onderzoek naar andere duurzame energiebronnen.

Het hoogtepunt van de middag was de rondleiding door de fabriek. Zo beaamt Jorien Schreuder, clustermanager van het Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica van Hogeschool Inholland. “Indrukwekkend om de grote installatie werkend te zien!" De rondleiders wisten Jorien en de andere aanwezigen veel te vertellen over het proces van afvalverbranding en werking van de bijbehorende 'rookgasreiniging'.

Presentaties duurzame energie
In het tweede gedeelte van het bezoek stond duurzame energie centraal. Petra Bijvoet, projectleider TerraTechnica, gaf een presentatie over het gelijknamige programma dat krachten uit de regio bundelt, door kennis, innovatiekracht, ruimte en studenten met frisse ideeën samen te brengen.

Petra benoemde waar TerraTechnica zoal mee bezig is. Zo is de innovatietak bezig met onderhoud van windmolens op afstand. TerraTechnica verbindt daarbij onderzoekers van ECN part of TNO en lectoren en docenten van Hogeschool Inholland door in workshops samen aan de slag te gaan met dit onderwerp.

Robert Crabbendam, manager Warmtelevering HVC, haalde in zijn presentatie het klimaat- en regeerakkoord aan. Daarin staan onder ander afspraken over de CO2-reductie (95%), een energieneutraal Nederland in 2050 en het gasloos verwarmen van huizen en kantoren. HVC is de partner van gemeente in deze energietransitie. “Nieuwe warmtebronnen zijn nodig", gaf Crabbendam aan met het oog op de energieafspraken. "In de toekomst kunnen onze warmtenetten worden uitgebreid met warmte afkomstig van biomassa, geothermie en energie uit oppervlaktewater”, 

Clustermanager Jorien Schreuder verwacht dat studenten een grote rol kunnen spelen in de energietransitie. Bijvoorbeeld in het uitdenken van diverse scenario’s. Deze nadere kennismaking tussen studenten (onder andere van de opleidingen Business StudiesWerktuigbouwkundeTechnische Informatica en Technische Bedrijfskunde), HVC en andere ondernemers vraagt om vervolg.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Maaike Groen
12
March
2019
Met de opleiding Landscape and Environment Management gaat wij al jaren naar de afvalverbrandingsinstallatie van de AVR in Rozenburg. Afval en de manier waarop we met afval omgaan, circulaire economie zijn allemaal onderwerpen waar we ons bij LEM mee bezig houden.
Daan Stet
12
March
2019
Goed om te horen! LEM duikt inderdaad vaak in duurzame projecten. Houd ons op de hoogte!