Alkmaar,
07
februari
2024
|
09:28
Europe/Amsterdam

Nieuwe post-hbo opleidingen Energietransitie en Projectmanagement gestart

Enthousiaste deelnemersgroepen in Haarlem

Energietransitie

Afgelopen vrijdag zijn bij Inholland Academy in Haarlem meerdere enthousiaste deelnemersgroepen gestart met de nieuwe post-hbo opleidingen Energietransitie, Projectmanagement en Projectleider van de toekomst. De opleiding Energietransitie sluit aan op actuele vraagstukken rond duurzaamheid en biedt deelnemers inzicht in de complexiteit van de energietransitie, die zowel politieke, economische, sociale, ecologische als technische kanten omvat. Binnen de programma's Projectmanagement en Projectleider van de toekomst staan het begrip krijgen van projectmanagementmethoden en de toepassing hiervan centraal. Uiteindelijk komen deelnemers van de opleidingen Energietransitie en Projectleider van de toekomst samen in de module Toekomstgericht systeemdenken, waarin van en met elkaar geleerd wordt over manieren om complexe projecten succesvol te volbrengen.

Ecologische en sociale waarden
Opleidingsadviseur Cinta Peerdeman rondde een master in duurzame energie af en begaf zich jarenlang in deze sector. Ze hoopt dat overheden en bedrijfsleven het opleidingsaanbod gaan benutten als noodzakelijke investering in de toekomst. Cinta: “Het zou helpen als de creatie van ecologische en sociale waarden net zo gewaardeerd zou worden als de creatie van economische waarden. Dit is ook één van de focuspunten van onze opleidingen.”

Post-hbo Energietransitie
Met de post-hbo opleiding Energietransitie worden inhoudelijke kennis en vaardigheden met betrekking tot de energietransitie versterkt en wordt de ontwikkeling van een kritische-, vakkundige- en holistische blik op dit vakgebied gestimuleerd. Van hernieuwbare energie, tot de rol van de overheid en het bedrijfsleven bij de transitie en de sociale- en economische implicaties van deze veranderingen. Deelnemers worden geïnspireerd en getraind om vanuit een professionele rol impact te maken op mens en planeet.

Projectmanagement

Projectmanagement: van initiatief- tot evaluatiefase
In de post-hbo opleiding Projectmanagement wordt van A tot Z het proces van projectmanagement doorlopen, van initiatieffase tot daadwerkelijke realisatie en evaluatie van projecten. De focus ligt op de vraag achter de vraag (wat is het beoogde resultaat?) en deelnemers stemmen relevante aspecten vanuit agile- en waterfall-methodieken hierop af. Na succesvolle afronding van de post-hbo opleiding Projectmanagement kunnen zij met vertrouwen projecten opstarten, beheren en succesvol afronden.
 
Projectleider van de toekomst
Binnen de nieuwe post-hbo opleiding Projectleider van de toekomst staat duurzaam projectmanagement centraal. Er wordt geleerd om complexe projecten te managen vanuit een duurzaam, inclusief en holistisch perspectief, waarmee langdurig concurrentievoordeel behaald kan worden. Daarnaast gaan deelnemers in een periode van 10 maanden hun persoonlijke leiderschapskwaliteiten onderzoeken en ontwikkelen, zodat zij het maximale uit zichzelf en hun projectteam kunnen halen.

Bekijk het post-hbo-opleidingsaanbod Energietransitie en Projectmanagement van Inholland Academy. 

Het zou helpen als de creatie van ecologische en sociale waarden net zo gewaardeerd zou worden als de creatie van economische waarden. 

Cinta Peerdeman, opleidingsadviseur Inholland Academy