12
mei
2022
|
07:27
Europe/Amsterdam

NPO onderzoeksconsortium Welzijn & Binding op dinsdag 31 mei

Hoe ondersteunen we onze veerkrachtige studenten?

shutterstock_243740887

Door corona stond het welzijn van studenten onder druk. Ook hun sociale binding onderling en met onze hogeschool had eronder te lijden. Maar het goede nieuws was, dat de meeste studenten een enorme veerkracht lieten zien. Hoe kunnen we die veerkracht ondersteunen, als school en als individuele professional? De tweede bijeenkomst van het NPO onderzoeksconsortium Welzijn & Binding gaat dieper in op deze vraag. 

In de komende bijeenkomst van het onderzoeksconsortium staat veerkracht centraal. Verschillende lectoraten van Hogeschool Inholland doen hier onderzoek naar, zowel vanuit een sociaal-ecologisch als een meer individueel psychologisch perspectief. Op 31 mei gaan lectoren Femke Kaulingfreks (Jeugd en Samenleving) en Rutger Kappe (Studiesucces) in gesprek over de (veer)kracht van onze studenten, samen met student Lesley Schiltman (Creative Business). 

Stress, energie en welzijn 
“Studenten zitten in een levensfase waarin veel verandert”, zegt Rutger. “Ze komen binnen en buiten school allerlei uitdagingen tegen. Het zijn stressoren die in je omgeving maar ook in jezelf te vinden zijn. Aan de andere kant heb je in je omgeving en in jezelf bronnen die je energie geven. Voor studentenwelzijn is het belangrijk dat er een balans is tussen de stressoren en energiebronnen.” 

Iedere jongere heeft een eigen, uniek steunsysteem dat helpt met uitdagingen om te gaan

Sarah Uitman, onderzoeker Jeugd en Samenleving
femke kaulingfreks

Veerkracht ondersteunen 
Nu kun je studentenwelzijn bevorderen door stressoren weg te nemen. Maar stress, zoals het maken van tentamens of het omgaan met lastige patiënten, hoort ook bij je opleiding en je werk. “Beter is om studenten te leren omgaan met stressoren. Zo ondersteun je ze in hun veerkracht”, zegt Rutger. “De eerste stap is je studenten kennen. Waar krijgen ze stress van? Vraag vervolgens hoe het gaat op lastige momenten en probeer hun stresstolerantie te vergroten.” 

Hulpbronnen voor veerkracht 
Sarah Uitman doet bij Jeugd en Samenleving onderzoek naar veerkracht en werkte mee aan het onderzoeksprogramma Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid (OJOV). “Iedere jongere heeft een eigen, uniek steunsysteem dat helpt met uitdagingen om te gaan. Hierin is sprake van een samenspel tussen individuele hulpbronnen, zoals bepaalde vaardigheden, relationele hulpbronnen bijvoorbeeld met ouders of vrienden, en hulpbronnen die te vinden zijn in de contexten waarin jongeren zich begeven zoals school.” 

Hulpbronnen in kaart brengen 
Volgens Rutger is het belangrijk om de hulpbronnen in kaart te brengen voor studenten. “Bij wie kunnen ze ondersteuning vinden? Het steunsysteem met al die hulpbronnen kan per student heel verschillend zijn. Inholland kan studenten helpen om die persoonlijke hulpbronnen te signaleren en er gebruik van te durven maken. Het vergt immers lef om hulp te vragen.” 

rutger kappe

Nieuw: veerkrachttool 
OJOV heeft een tool ontwikkeld om jongeren te helpen zelf zicht te krijgen op hun hulpbronnen en hun veerkracht. “Het is een praatplaat die je kunt inzetten bij de studentenbegeleiding. Bijvoorbeeld als kennismaking om te ontdekken hoe het leven en steunsysteem van een student eruitziet. Maar ook om studenten bewust te maken wat hen helpt om om te gaan met uitdagingen en om beschikbare hulpbronnen te signaleren en te duiden welke hulpbronnen wanneer van waarde kunnen zijn.” 

Pilot Students4Students Amsterdam 
Sarah gaat een pilot uitvoeren met de veerkrachttool. “Binnen het Students4Students-coachingsprogramma van locatie Amsterdam zullen studentcoaches er ervaring mee opdoen. Kun je hiermee een open gesprek voeren en goed aansluiten bij waar een student echt mee bezig is zonder de focus te leggen op mogelijke problemen? We willen aan de hand van meerdere gesprekken de komende twee jaar zien hoe het steunsysteem van studenten zich ontwikkelt gedurende hun opleiding bij Inholland.” 

Campagne ‘Je begint hier’ 
Rutger meldt nog een nieuw initiatief. “Studenten moeten weten dat ook binnen Inholland hulpbronnen aanwezig zijn, zoals Studiesuccescentra. Vandaar dat Inholland gestart is met de campagne ‘Je begint hier' om het hulpaanbod beter voor het voetlicht te brengen. Daarmee willen we bijdragen aan een omgeving die veilig en thuis voelt, waar studenten zich verbonden voelen met docenten en met elkaar.”

Met de campagne ‘Je begint hier’ wil Inholland het hulpaanbod beter voor het voetlicht brengen

Rutger Kappe, lector Studiesucces
Meld je aan voor de bijeenkomst op 31 mei

Vind je welzijn en binding ook belangrijk? Ben je benieuwd hoe we als school veerkracht kunnen ondersteunen bij onze studenten? Laat je informeren en inspireren op de leergemeenschapsbijeenkomst op dinsdag 31 mei van 15.00 tot 17.00 uur. Volg het interactieve gesprek van lectoren Femke Kaulingfreks en Rutger Kappe en Lesley Schiltman (student Creative Business) over de veerkrachtige generatie en discussieer mee. Neem vervolgens deel aan een van de twee parallelsessies. Daarin geeft Sarah uitleg over de veerkrachttool en hoe je die zelf kunt gebruiken. Rutger zoomt in op de studentenwelzijnmonitor: wat heeft corona gedaan met de veerkracht van onze studenten? Meld je nu aan.