04
december
2023
|
13:00
Europe/Amsterdam

Ontdek dé verandertool voor hedendaagse uitdagingen

Inholland onderzoekt: complexe maatschappelijke vraagstukken helder aanpakken met het Co-design Canvas

Complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de uitdagingen in de zorg en de energietransitie, zijn lastig te begrijpen en aan te pakken omdat geen enkele stakeholder of organisatie als enige verantwoordelijk is. Veel zaken zijn met elkaar verbonden en veranderen voortdurend, waardoor aspecten in de vraagstukken over het hoofd gezien worden en belanghebbenden geen belangrijke beslissingen kunnen of willen nemen. Om dergelijke uitdagingen te begrijpen en aan te pakken is het Co-design Canvas ontwikkeld. Het Co-design Canvas is een verander- of ontwerptool om mensen die gezamenlijk werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken kunnen gebruiken om tot een heldere aanpak en evaluatie te komen.

De bedenker van het Co-design Canvas lector Societal Impact Design Wina Smeenk licht het Canvas in deze video verder toe. Hoe is het ontstaan, waar bestaat het uit en op welke manier biedt het inzicht? Het daadwerkelijke gebruik van de tool en de resultaten die het heeft opgeleverd voor o.a. vraagstukken binnen de zorg, het toerisme, het onderwijs en de chemie, worden ook in de video toegelicht.

Lees alles over het lectoraat Societal Impact Design en het Co-design Canvas.

Bij Inholland focussen we op oplossingen die bijdragen aan een veerkrachtige samenleving. Daarin staan we in verbinding met elkaar om schokken op te vangen en deze ook te benutten als kans om ons verder in te ontwikkelen. De campagne Inholland onderzoekt laat je zien waar we mee bezig zijn: Veerkrachtige samenleving | Onderzoeksthema van Hogeschool Inholland.  

Inholland onderzoekt

Bij Hogeschool Inholland focussen we op een veerkrachtige samenleving. Dit is een samenleving waarin we in verbinding met elkaar in staat zijn om schokken op te vangen en deze ook benutten als kans om ons verder te ontwikkelen. Met Inholland onderzoekt vertellen we verhalen over hoe we vanuit onderzoek bijdragen om een samenleving met veranderkracht te realiseren, samen met studenten en werkveldpartners. Zodat iedereen kan blijven functioneren in een continu sterk veranderende wereld.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.