Alkmaar,
04
september
2019
|
11:43
Europe/Amsterdam

Slotsymposium HiPerGreen - Presskit

Hoe kunnen we met drones gewasopbrengst in sierteelt verbeteren?

Het onderzoeksteam Robotica van Hogeschool Inholland organiseert op vrijdag 27 september 2019 het afsluitende symposium van het HiPerGreen-project in het World Horti Center in Naaldwijk. Hier wordt antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag: hoe kunnen we met autonoom vliegende drones de gewasopbrengst in de sierteelt verbeteren? 

De Nederlandse bloementeelt is wereldwijd toonaangevend en haar producten, kennis en vaardigheden zijn belangrijke exportproducten. Broeikaskwekers hebben echter weinig controle over de groeiomstandigheden van hun gewassen in de kas op individueel plantniveau. Het doel van het HiPerGreen project is om eigenaren van kassen nieuwe methoden te bieden om de gewasgroei condities in hun kas op fabrieksniveau te bewaken, om gebieden met afwijkingen nauwkeurig aan te wijzen en om tegenmaatregelen aan te bevelen.

 

 “Stel je voor dat je in het AFAS-stadion elk grassprietje moet bekijken, elke dag opnieuw!” 
Lucien Fesselet, onderzoeker

Onder leiding van Cock Heemskerk, lector Robotica bij Hogeschool Inholland, heeft de afgelopen twee jaar een team van onderzoekers en bedrijven samengewerkt om de verschillende deskundigheidsgebieden te dekken, van glastuinders tot partners die gespecialiseerd zijn in drone-technologieën en multi spectrale beeldvorming. De onderzoekpartners komen uit acht verschillende onderzoeksgroepen van Inholland, uit drie verschillende domeinen (Agri Food Life Sciences, Business Finance en Law, en Technology, Design and Computer Science) en vier verschillende locaties (Delft, Haarlem, Diemen en Alkmaar). De WUR (Wageningen) ondersteunt het project met wetenschappelijk advies. Er zijn meer dan 60 studenten bij het project betrokken geweest via curriculumoefeningen, stages en afstudeeropdrachten. Meer dan 20 docenten en onderzoekers hebben geholpen bij het begeleiden, brainstormen en onderzoeken.

Het project wordt gefinancierd via het SIA-RAAk MKB-programma, een programma gericht op het ontwikkelen van kennis voor de industrie via onderwijsinstellingen.

Applied Drone Innovations (ADI) is een startup voortkomend uit het HiPerGreen project, opgericht door het oorspronkelijke team studenten dat op het idee kwam om drones in de kas te laten scouten. Hun missie is om de uitkomst van het HiPerGreen project verder te ontwikkelen zodat alle telers van deze high tech innovatie kunnen profiteren. Ook zijn inmiddels al verkennende onderzoeken gestart voor toepassingsmogelijkheden van het concept in andere marktsectoren.