Amsterdam,
27
februari
2020
|
09:38
Europe/Amsterdam

Studenten Social Work en Verpleegkunde helpen oudere wijkbewoners Amsterdam

In diverse wijken in de regio Amsterdam zijn studenten Verpleegkunde en Social Work van Inholland, samen met de onderzoekslijn Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen, betrokken bij wijkprojecten rondom oudere bewoners met een ondersteuningsbehoefte.

In de Amsterdamse wijk Buitenveldert is Inholland een samenwerking aangegaan met de gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid en woningcorporatie Ymere. Dit resulteerde in stages bij Stichting SINA (Samen Is Niet Alleen), onderzoek en maatjesprojecten. Ook in Amstelveen helpen studenten om de zorg voor ouderen naar een hoger plan te tillen. De afgelopen periode hebben zowel in Amstelveen als Amsterdam weer nieuwe activiteiten plaatsgevonden, mét succes.

Zorgmarkt in Nieuw Vredeveld
Studenten Social Work en Verpleegkunde van het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk (LIN) (mbo en hbo) kwamen met het idee om een zorgmarkt met het thema Gezond & Vitaal te organiseren voor ouderen. Een markt met verschillende kramen waar informatie verkregen kon worden over onderwerpen als valpreventie en veiligheid, gezonde voeding, wijkzorg, vrijwilligerswerk en activiteiten. De zorgmarkt vond in januari plaats in het Amstelveense zorgcentrum Nieuw Vredeveld van ouderenzorgorganisatie Brentano. In dit centrum wonen ouderen met dementie; daarnaast vervult Nieuw Vredeveld een belangrijke rol in de wijk. Buurtbewoners waren daarom ook welkom bij de zorgmarkt. Zij werden uitgenodigd om geregeld naar het restaurant te komen voor maaltijden en activiteiten.

Professionals als de wijkagent, wijkverpleegkundigen, sociaal cultureel werkers, vrijwilligerscoördinatoren en studenten stonden klaar om over diverse onderwerpen vragen te beantwoorden en adviezen te geven aan bezoekers. Er was veel aanloop en de reacties waren positief, dus het voornemen is om dit vaker te doen!

Integraal zorgplan cliënten Cordaan
Na kwalitatief onderzoek door middel van interviews met cliënten van de dagbesteding van Cordaan, hebben studenten Social Work en Verpleegkunde integrale zorgplannen opgeleverd. Hierin zijn zowel sociale als zorgaspecten verwerkt. Studenten Social Work hebben daarnaast levensloopboeken gemaakt, die de cliënten zelf gebruiken. Dit proces vormde een mooie opmaat om met elkaar in gesprek te gaan. Zo zijn de medewerkers van Cordaan een stukje wijzer geworden over het persoonlijke leven en voorkeuren van de cliënten, wat weer een meerwaarde oplevert voor de zorg.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.