Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

Over Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

De bijzondere onderzoekslijn Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen doet praktijkgericht onderzoek onder cliënten, hun familieleden en medewerkers naar de gevolgen van multimorbiditeit voor het functioneren en de invloed ervan op kwaliteit van leven van ouderen. De onderzoekslijn, die is geïnitieerd door Zonnehuisgroep Amstelland, maakt deel uit van Kenniscentrum De Gezonde Samenleving.

Voor onderwijs en werkveld

Lector Robbert Gobbens stimuleert een intensieve samenwerking tussen zorginstellingen en het onderwijs. Hij laat studenten, docenten en verpleegkundigen samenwerken aan kwaliteitsprojecten die voortkomen uit vragen en behoeften van de werkvloer. Studenten en zorginstellingen die open staan om van en met elkaar te leren, kunnen contact met hem opnemen.

Samenwerken met Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

De bijzondere onderzoekslijn Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen, is geïnitieerd door Zonnehuisgroep Amstelland.

Onderzoeksthema's

Guided Care model

Dit is een model van individuele trajectbegeleiding dat elementen beschrijft voor optimale zorg op maat voor ouderen met multimorbiditeit en hun naasten. Een belangrijk onderdeel van dit model is om ouderen met multimorbiditeit te ondersteunen met zelfmanagement. Met praktijkgericht onderzoek gaat de onderzoekslijn na welke interventies effectief zijn.

Geriatrische Revalidatiezorg

Voor geriatrische revalidanten zijn kwetsbaarheid en sarcopenie (verlies aan spiermassa dat zich vaak uit als vermoeidheid) essentiële onderwerpen. Met longitudinaal onderzoek wil de onderzoekslijn inzicht verschaffen in de ontwikkeling van kwetsbaarheid en sarcopenie gedurende de revalidatieperiode, intramuraal en extramuraal. Door te interveniëren proberen ze deze ontwikkeling positief te beïnvloeden.

Zorg voor mensen met dementie

Uit onderzoek blijkt dat persoonsgerichte zorg bij zowel cliënten als medewerkers verbeteringen kan opleveren. De onderzoekslijn voert twee onderzoeksprojecten uit om dit verder gestalte te geven:

  1. Evaluatie van Dementia Care Mapping (DCM)
  2. Evaluatie implementatie stappenplan gericht op onbegrepen gedrag

Leer- en InnovatieNetwerk (LIN)

Met behulp van LIN kan de onderzoekslijn zorgverlening, leren, innoveren en onderzoeken combineren vanuit de principes van practice development.  De onderzoekslijn streeft ernaar om meerdere LIN’s op te zetten  in Zonnehuisgroep Amstelland en andere (ouderen)zorginstellingen.

De lector van Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen:

Robbert Gobbens
Robbert Gobbens
Robbert Gobbens
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen:

Werk samen met de onderzoekers van Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

Kom in contact en stel je vragen

Managementassistent Sharmila Balesar:
Telefoon
0615279249