05
februari
2024
|
12:41
Europe/Amsterdam

Subsidie voor Leven Lang Ontwikkelen in de regio

2 miljoen euro vanuit de LLO-katalysator van het Nationaal Groeifonds

Brainstormen

Hogeschool Inholland ontvangt vanuit het Nationaal Groeifonds een subsidie van 2 miljoen euro om de organisatie verder te professionaliseren op het gebied van leven lang ontwikkelen (LLO). Hierdoor kan Inholland als kennispartner nog beter inspelen op de ontwikkel- en scholingsvraagstukken vanuit het werkveld in de regio. De subsidie is onder meer bestemd voor een gemeenschappelijke LLO-aanpak voor alle opleidingsvarianten, het wendbaarder maken van de organisatie en voor professionalisering van collega’s.

Technologische ontwikkelingen, duurzaamheid en een snel veranderende arbeidsmarkt zijn veranderingen die impact hebben op organisaties en de maatschappij. Het oplossen van deze uitdagingen vraagt om de krachten van het onderzoek en onderwijs te bundelen en te programmeren in nauwe interactie en co-creatie met andere partijen. Hogeschool Inholland wil als professionele LLO-organisatie het regionale werkveld, werkzoekenden en werkenden helpen met het beantwoorden van deze maatschappelijke vraagstukken en het creëren van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Onder meer door een volwaardige kennis- en innovatiepartner te zijn, een innovatiemotor voor de regio. 

We hebben bewezen dat we als één Inholland een meer dan overtuigende aanvraag hebben ingediend en gekregen van de LLO-Katalysator van het Nationaal Groeifonds. Een mooie stap voorwaarts in onze versteviging als innovatiemotor voor de regio.

Marije van Deutekom, lid college van bestuur

Anders organiseren voor leven lang leren
Inholland gaat een gemeenschappelijke LLO-aanpak voor alle opleidingsvarianten realiseren, om professionals uit de regio nog beter toe te kunnen rusten op de veranderende samenleving. Hiervoor moeten we ook binnen de organisatie aan de slag. Onder meer via een professionaliseringsaanbod gericht op veranderende (docent)rollen, met een andere manier van lesgeven en intensievere samenwerking met de praktijk. Ook werken we aan aanpassingen binnen de onderwijslogistiek en bedrijfsvoering. Denk aan het inschrijf- en studentadministratiesysteem en de onderwijssystemen.  

LLO in ontwikkeling bij Inholland 
Deze ontwikkelingen versterken het huidige LLO-aanbod. Steeds meer bachelors zijn flexibele opleidingen waardoor het voor de professional en werkgever aantrekkelijker is om te gaan studeren. Ook spelen we in op de vraag naar kort cyclisch onderwijs. Zoals door het aanbieden van microcredentials via Inholland Academy. Hiermee doen professionals via modules heel gericht kennis op die zij direct in de praktijk kunnen inzetten. Student Nicoline Smeele krijgt binnenkort de eerste microcredential ‘Verkenning Innovatievraagstuk’ (onderdeel van de Master Leren en Innoveren) uitgereikt. Ook onze opleiding Verpleegkunde biedt een module aan, ‘Klinisch Redeneren’. Hier zijn recent vijf professionals gestart.  

Het is uniek hoe wij in gezamenlijkheid in staat zijn gebleken om binnen korte tijd modules aan te bieden via onze Academy. Ik heb gezien dat de collega’s die daaraan hebben bijgedragen het innovatievermogen hebben dat we nodig hebben.

Margret de Blanken-Hulsebosch, programmadirectie LLO-Learning Community

Oppakken als één Inholland 
Collega’s van de LLO-Learning Community hebben over afdelingen heen samengewerkt aan deze subsidieaanvraag. Kathelijn Rijkels, lid van de programmadirectie van de community: “Fijn om te zien dat het harde werken bij het indienen van deze aanvraag is beloond. En dat we dit straks samen – alle locaties, domeinen en stafafdelingen – mogen oppakken, als één Inholland. We zullen immers nog beter in staat moeten worden om vraaggericht en op maat LLO-oplossingen te ontwerpen, ontwikkelen en uit te voeren. De eerste aanzet hiervoor zal komen vanuit de community, om het daarna door de gehele organisatie te verspreiden.” 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.