Amsterdam,
18
april
2019
|
08:00
Europe/Amsterdam

Symposium: De Veerkracht van Professionals in het sociale domein

Keynotespreker Michael Ungar bespreekt 12 factoren voor meer veerkracht

symposium veerkracht

De veerkrachtige professional in het sociale domein staat centraal tijdens het symposium De Veerkracht van Professionals op woensdag 8 mei bij Inholland Amsterdam. Professionals uit het onderwijs en jongerenwerk, de kunst- en culturele sector en het veiligheidswerkveld laten in woord en beeld hun werk zien. Hoe lukt het hen om vruchtbaar te werken aan veerkracht voor hun doelgroepen in samenwerking met anderen?

Tijdens dit symposium voor docenten en professionals in het sociale domein staat onder andere centraal hoe mensen samen veerkrachtige plekken of plekken van hoop kunnen vormgeven. Experts uit het werkveld geven voorbeelden van waar evenwaardig wordt samengewerkt over sectorgrenzen heen en waar burgers gelijkwaardig worden betrokken bij oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. En natuurlijk wat het oplevert.

12 factoren voor meer veerkracht
De keynotespreker van het symposium is Michael Ungar, oprichter van het Canadese Resilience Research Centre. Om als professional in bijvoorbeeld welzijn, zorg of onderwijs je veerkracht te behouden is in deze tijden van verandering een uitdaging. Michael Ungar bespreekt onder andere 12 factoren die volwassenen meer veerkrachtig kunnen maken en komt met praktische instrumenten om de daarvoor noodzakelijke hulpbronnen te vinden. Navigatie en onderhandeling zijn volgens hem sleutelconcepten om veerkracht te begrijpen. Naast de toespraak van Michael Ungar kunnen deelnemers kiezen uit diverse workshops.

Eerste symposium
Het evenement in mei volgt op het eerste symposium van 13 december over veerkracht in het sociale domein. Daar is het begrip veerkracht vanuit verschillende invalshoeken belicht en is discussie gevoerd over de bruikbaarheid ervan voor professionals uit verschillende disciplines, bijvoorbeeld sociaal werk en pedagogiek.

De organisatie is in handen van de Inholland-onderzoekslijnen Dynamiek van de Stad en Jeugd en Samenleving, in samenwerking met het Institute of Societal Resilience van Vrije Universiteit Amsterdam.

Interesse? Meld je aan!
Het symposium De Veerkracht van Professionals vindt op woensdag 8 mei plaats van 12.30 tot 17.00 uur bij Inholland Amsterdam. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel. Open de uitnodiging voor meer informatie en aanmelden. 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
De gezonde samenleving

Met hun onderzoek dragen lectoren en onderzoekers bij aan De gezonde samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.