Amsterdam,
30
november
2022
|
10:19
Europe/Amsterdam

Verhogen van studentparticipatie in de praktijk

NPO onderzoeksconsortium Welzijn & Binding

Students as Partners

Samenwerking leidt tot betere resultaten. Ook de samenwerking tussen studenten, docenten en andere collega’s. Het project Students as Partners (SAP) binnen het NPO Onderzoeksconsortium Welzijn & Binding zet opleidingen aan tot een gelijkwaardig partnerschap. Het is het fundament voor onderwijs dat zich richt op gezamenlijke maatschappelijke vraagstukken. En het verhoogt het welzijn en de betrokkenheid van studenten. Maar hoe verhoog je studentenparticipatie in de praktijk? Op dinsdag 22 november gingen studenten en collega’s met elkaar in gesprek na een keynote van Mick Healey, emeritus hoogleraar aan de universiteit van Gloucestershire. 

“We zijn met ons programma vandaag onderdeel van de Creative Business conferentie”, spreekt Jürg Thölke, lector Authentic Leadership, de toehoorders in het DeLaMar Theater toe. “Dat is niet voor niets. Want bij Creative Business en andere domeinen binnen Inholland leren we studenten om oplossingen te ontwikkelen voor vraagstukken in de toekomst. Partnerschap is daarin key. En het aangaan van partnerschappen moeten we leren. Dat geldt voor studenten, docenten en instituten. Mick Healey, de vader van de SAP-beweging, kan ons dat leren.” 

Belangrijk is dat je partnerschap ziet als een proces, een manier van doen

Mick Healy, emeritus hoogleraar universiteit van Gloucestershire

Mick Healey  
Via een liveverbinding met de zaal bespreekt keynote speaker Healey, emeritus hoogleraar, het belang van een partnerschap met studenten. “Ieders ervaring doet ertoe in het onderwijs”, stelt hij. “Zeker die van studenten, want zij zijn de enigen die kunnen vertellen wat het is om student te zijn en hoe zij het onderwijs ervaren.”  

Partnerschap als proces  
Healey legt vervolgens uit dat er verschillende graden van studentbetrokkenheid bestaan: van studenten informeren en consulteren tot hen uitnodigen mee te denken, samen te werken als partners of hen zelfs de leiding te geven en te laten meebeslissen. “In het hoger onderwijs kan dit op allerlei vlakken, bijvoorbeeld in de manier van lesgeven, in onderzoek doen of bij het vormgeven van het curriculum. De mate van studentbetrokkenheid kan variëren per context. Belangrijk is dat je partnerschap ziet als een proces, een manier van doen: hoe kun je per situatie het studentpartnerschap bepalen?”  

Voor studentpartnerschap is het aan ons, docenten en onderzoekers, om als eerste de brug over te gaan en studenten welkom te heten.

Jürg Thölke, lector Authentic Leadership

Voorbeelden van studentpartnerschap en nieuwe mogelijkheden  
Gevraagd door Healey weten de aanwezigen van de zaal actuele voorbeelden van studentpartnerschap bij Hogeschool Inholland te noemen. Van studenten die op een gelijkwaardige manier samenwerken in een podcast of promotieteam van een opleiding tot studenten die meedenken over de bouw van de nieuwe locatie in Amsterdam. Maar het kan beter. Waarom betrekken we studenten niet bij de werving van nieuwe docenten, oppert iemand. Waarom laat je hen niet bedenken hoe je andere studenten het beste kunt benaderen om bijvoorbeeld zitting te nemen in een adviesraad? En waarom betaal je hen niet voor zo’n raadsfunctie. “Voor studentpartnerschap is het aan ons, docenten en onderzoekers, om als eerste de brug over te gaan en studenten welkom te heten”, roept Jürg op.  

De opname van de keynote is hieronder terug te kijken.  
 

Studentsucces Centra en partnerschapsradar  
Na de pauze delen de aanwezigen zich op om aan verschillende, thematische tafels dieper in te gaan op studentpartnerschap in de praktijk. Wat is de positie van Studentsucces Centra (SSC), welke rol hebben studenten hierin en welke ideeën hebben zij om deze SSC’s duidelijker te profileren? Daarnaast gaat een groep aan de slag met de partnerschapsradar, een tool om verschillende aspecten van partnerschap tussen opleiding en studenten in kaart te brengen en te stimuleren. Hoeveel contact ervaren studenten en docenten onderling, bijvoorbeeld? “De informele momenten na de les, dáár gaat het om”, zegt een docent. “Ik had wel meer contact willen hebben, en niet alleen over schoolzaken”, voegt een oud-student toe.  

Ladder van studentparticipatie  
Even verderop voert een groepje een levendige discussie op basis van een andere tool: de ladder van studentparticipatie in het curriculum. Hoe klim je van een vaststaand curriculum zonder participatie op naar een situatie waarin studenten feedback op het curriculum geven, keuzevrijheid en invloed hebben of uiteindelijke betrokken zijn in de besluitvorming? “Concludeer je dat het bij sommige zaken onwenselijk is dat studenten in control zijn, dan heb je er in elk geval wel over nagedacht”, wordt er gezegd. “Funest is juist als je studentparticipatie goed hebt geregeld, een gezamenlijk plan indient en dat het management dit vanwege de totstandkoming afwijst. Dan kan studentparticipatie zelfs tegen je werken.”  

Diversiteit  
Aan de tafel ernaast gaat de discussie over diversiteit. Ook dit heeft alles te maken met studentparticipatie. “Want het onderwijs moet iedereen dezelfde kansen geven en je het gevoel geven dat je jezelf kunt zijn”, zo betoogt een van de deelnemers. “Daarvoor is het belangrijk dat studenten goed gehoord worden.” Het is tweerichtingsverkeer, vult een docent aan. “Geef als student feedback op ons onderwijs. Wat heb jij in jouw specifieke geval nodig om professional te worden?” Een belangrijke vaststelling aan tafel? “Het gaat om structuur, cultuur en verbinding. Dat is wat we studenten moeten bieden.” 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.