Haarlem,
31
januari
2020
|
07:58
Europe/Amsterdam

'Voor de komende generatie zorgprofessionals is e-health vanzelfsprekend'

De zorgsector kraakt in zijn voegen. Steeds meer professionals krijgen het steeds drukker door de toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevolking en de groeiende administratieve lasten. Ondertussen blijven de zorgkosten hard stijgen. Hoe houden we de samenleving toch gezond? Laurence Alpay, associate lector e-health verbonden aan de onderzoekslijn Medische Technologie bij Hogeschool Inholland, is optimistisch. “E-health kan bijdragen aan efficiëntere zorg. Onze taak is om de professionals van morgen daar bewust van te maken.”

“E-health is een breed begrip”, zegt Alpay. “Eigenlijk vallen daar alle digitale middelen onder om de gezondheid van mensen te verbeteren. Denk aan mobiele applicaties en interactieve websites. Technologisch kan er heel veel en de ontwikkelingen blijven doorgaan, bijvoorbeeld richting slimme horloges en kleding met sensoren. Niet alleen de technische werking is belangrijk, maar ook de mens zoals die in de visie van Inholland centraal staat.”

Acceptatie van e-health
Je kunt nog zulke mooie applicaties ontwikkelen, als specialisten en patiënten ze niet gebruiken, heb je er weinig aan. Vandaar dat Alpay kijkt naar wie de e-health-middelen gebruikt en in welke context. “Het gaat om de acceptatie en het gebruik van die middelen. Daarbij is het heel belangrijk te beseffen dat ze professionals niet vervangen maar ondersteunen. Het uitgangspunt is om hun werk gemakkelijker te maken. Zijn professionals zich daarvan bewust, dan zijn ze eerder bereid die middelen te omarmen.”

Via co-creatie naar maatwerk
Bij de ontwikkeling van nieuwe e-health-middelen is de focus op de mens, de gebruiker, zeer belangrijk, benadrukt Alpay. “Ik ben voorstander van co-creatie. Betrek in een vroeg stadium technologen én gebruikers bij het ontwerp, zij moeten elkaars taal leren begrijpen. Bekijk vanuit een multidimensionaal perspectief of een oplossing in een bepaalde context kans van slagen heeft. Dat is altijd maatwerk, want wat bijvoorbeeld in de thuiszorg werkt is niet per se succesvol in de fysiotherapie.”

Het gaat om de acceptatie en het gebruik van die middelen. Daarbij is het heel belangrijk te beseffen dat ze professionals niet vervangen maar ondersteunen. Het uitgangspunt is om hun werk gemakkelijker te maken.
Laurence Alpay, associate lector E-health

Effectievere zorg?
Natuurlijk kijken bestuurders en financiers in de zorg naar de effectiviteit van e-health. Besparen instellingen er geld mee? Kan er meer zorg worden gegeven met minder mensen, nu de arbeidsmarkt zo krap is? Er is geen eenvoudig antwoord. “De resultaten zijn slechts versnipperd voor handen. Er zijn veel meer effectstudies en best practices nodig.”

Studenten bewust maken
Het onderzoek van Medische Technologie richt zich op een aantal thema’s, zoals zelfmanagement: hoe kan e-health zelfmanagement van patiënten bevorderen. Of persuasieve e-health: kunnen applicaties de levensstijl van patiënten én gezonde burgers beïnvloeden en gedragsverandering ondersteunen. Alpay slaat met haar medeonderzoekers ook een brug naar het onderwijs. “We willen studenten bewust maken van de nieuwe technologische mogelijkheden en ook kritische kijken naar deze technologische ontwikkeling. Zij zijn immers de professionals van de toekomst. Daar hoort ook professionalisering van docenten bij. Met trainingen maken we hen daarvan bewust.”

Over vijf jaar
Volgens Alpay is e-health niet meer weg te denken uit de zorg, zeker niet over pakweg vijf jaar. “Dan verwacht ik dat burgers betere toegang hebben tot gevalideerde medische informatie. Ook zullen er meer applicaties beschikbaar zijn voor consumenten om gezond te blijven. De bewustwording van de meerwaarde zal zijn toegenomen en meer instellingen maken meer gebruik van e-health. Die ontwikkeling komt er ook echt als alle medische opleidingen e-health een stevige plek geven in het curriculum. En dan zal je zien dat e-health vanzelfsprekend wordt voor de komende generatie zorgprofessionals.”

Inholland tijdens de e-healthweek

De e-healthweek, van 27 januari tot en met 1 februari, is een landelijke campagne voor het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg. Met als doel zoveel mogelijk mensen met e-health in contact brengen. Bij Inholland geloven we namelijk dat technologische innovaties bijdragen aan een gezonde samenleving. Dit is een samenleving waaraan mensen met fysieke, psychische en sociale problemen kunnen deelnemen en een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden. Waarin professionals mensen activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.