Haarlem,
06
juni
2018
|
10:58
Europe/Amsterdam

'Werk verandert en hoe ga je daar ‘smart’ mee om?'

Lector Petra Biemans schrijft eerste blog voor Smart WorkPlace

Petra Biemans

Werk verandert. Oude banen verdwijnen en nieuwe verschijnen. Oorzaak van alle veranderingen is, volgens Inholland-lector Petra Biemans (HRM & Persoonlijk Ondernemerschap), vooral de toenemende digitalisering, informatisering en robotisering. Over deze ontwikkelingen, en ook over hoe je hier ‘smart’ mee omgaat, schrijft ze in haar nieuwe blog ‘Werk verandert en hoe ga je daar ‘smart’ mee om?’ op de site van Smart WorkPlace.

Hoe ervaren professionals de huidige en toekomstige veranderingen in het werk en wat betekent dat voor wat ze moeten kunnen en kennen? Hoe smart moet je als medewerker zijn om je werk goed te kunnen blijven doen? Biemans: “Ons werk ís al lang veranderd. De ‘klassieke’ beroepsbeelden die velen nog voor ogen hebben, zijn nú al achterhaald. Alles gaat ‘smart’, er zijn allerlei cross-overs tussen vakgebieden en de impact op het dagelijkse werk is enorm. Als professional moet je dan ook beschikken over een behoorlijke dosis digitale vaardigheden.”

Blijven ontwikkelen
Digitale maar ook andere vaardigheden, samengevoegd onder de noemer ‘21st century skills’, spelen in toenemende mate een rol; zoals communiceren, samenwerken, kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Voor de professionals van nu en die van de toekomst. “Vanuit mijn expertise op het gebied van organisatie en werk heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling van de opleiding Business Studies van Hogeschool Inholland. Want welke vaardigheden willen wij onze studenten aanleren? Hoe bereid je ze optimaal voor op de beroepen van de toekomst? Beroepen waar allerlei dwarsverbanden liggen tussen vakgebieden en waar veel gecommuniceerd en samengewerkt moet worden? We willen met de opleiding werken aan een op ontwikkeling gerichte cultuur. En dan niet alleen kijken naar het leren en opleiden in ‘klassen’, maar ook kijken naar ontwikkeling die plaatsvindt op de werkplek, daar waar de verandering daadwerkelijk gebeurt.” Studenten moeten zich volgens Biemans ook na de studie blijven ontwikkelen. Hun hele leven lang. “Maar dat geldt ook voor de professionals van nu. We moeten voorkomen dat straks, als de economie minder ‘booming’ is, weer mensen buitenboord vallen. Wie zich niet meer ontwikkelt, die is ou(d)(t).”

Expert bij Smart WorkPlace
Petra Biemans is lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap bij het Business Research Centre bij Hogeschool Inholland en doet praktijkgericht onderzoek naar onder andere de verandering van werk, de inrichting van organisatie en werk en de rol die HRM-beleid en management hierbij kunnen spelen. Ze is toegevoegd aan de lijst van experts op de website van Smart WorkPlace. In die rol publiceert ze regelmatig een blog.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.