Den Haag,
23
juni
2023
|
12:10
Europe/Amsterdam

Werken in strategische cirkels: een update

GS Samen Vooruit Lunch Den Haag juni 2023

Sinds januari doen we iets nieuws bij Inholland. Een groeiend aantal collega’s komt bijeen om in zogeheten strategische cirkels te werken aan de doelen van het Strategisch Plan van onze hogeschool. De afgelopen maand kon je op Iris meer lezen over het werken in deze interne netwerken. Hoe verloopt dit en wat zijn de plannen voor de toekomst? Bart Combee en Janneke Vervloed geven een update.

“In ons Strategisch Plan hebben we ambitieuze doelen gesteld”, zegt Bart. “Zo willen we bijvoorbeeld ons onderwijs meer interdisciplinair en flexibel inrichten en herkenbaar zijn op de inhoudelijke thema’s duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving. Deze doelen bereiken we alleen als we meer integraal werken, beter van elkaar leren en slagvaardiger de besluitvorming inrichten. De strategische cirkels helpen ons daarbij.”

Zeven cirkels
“In januari zijn we begonnen met het ontwikkelingstraject om te werken in netwerken, de zogeheten strategische cirkels”, zegt Janneke. “Vijf ‘inhoudelijke’ cirkels sluiten aan bij de doelen van het Strategisch Plan. Daarnaast is er een hoofdcirkel, die de doelen en randvoorwaarden van de andere cirkels vaststelt. Tot slot is er een cirkel die zich richt op de manier van werken in strategische cirkels.” Janneke ziet de cirkels als ‘wervelwinden in de organisatie’. “Ze helpen ons om onze strategische ambities waar te maken; ambities die van ons allemaal zijn.”

Samen Vooruit Lunch Delft 2023

Inmiddels is de nieuwigheid voor de mensen in de cirkels er wel af. “We kennen de spelregels, we weten hoe het spel werkt en wat de tactiek is; nu is het de vraag hoe we gaan scoren”, zegt Bart. “Zijn we echt in staat om integraal te werken en te leren, om beter van elkaar te leren en om slagvaardiger besluiten te nemen? En is ook voldoende duidelijk wat de cirkels doen en hoe ze in verhouding staan tot onze reguliere organisatie en een verbeterprogramma zoals Fit for the Future?”

Kom in contact met ons, want wij hebben behoefte aan alle goede ideeën die ons helpen bij onze strategische doelen. 

Janneke Vervloed, strategisch adviseur onderzoek en onderwijs en routebepaler ‘Manier van werken voor vernieuwing’

Werkafspraken 
De zeven cirkels draaien nu op volle toeren. De doelen zijn scherp, de verantwoordelijkheden zijn helder. Ook is er aandacht geweest voor de manier van werken in de cirkels. Zo is er een document gemaakt met werkafspraken. “Het is een set spelregels voor iedereen die in de cirkels werkt”, zegt Bart. Dat biedt ruimte en veiligheid voor iedereen die in of met de cirkels werkt. Mooi is dat CvB, directeuren en stafhoofden (verenigd in het Directeurenoverleg, het DO, red.) de werkafspraken hebben ondertekend.”

 

We weten wat de tactiek is; nu is het de vraag hoe we gaan scoren. 

Bart Combee, voorzitter College van Bestuur en routebepaler ‘Strategische cirkels’

Evaluatie
Eind juni staat een evaluatie van het ontwikkelingstraject gepland onder begeleiding van het bureau dat onze hogeschool gedurende het hele traject heeft ondersteund. “We gaan sowieso door met netwerken die over domeinen en afdelingen heen werken”, zegt Bart. “Vraag is alleen hoe we het optimaal inrichten voor onze hogeschool. Moet de methode worden aangescherpt, de opdracht van een cirkel worden aangepast of andere rollen en nieuwe cirkels worden gecreëerd?”

Alle collega’s uitgenodigd
Wat de toekomst ook brengt, Bart en Janneke nodigen alle collega’s uit zich te informeren over het werk van de vijf inhoudelijke cirkels. “De strategie van Inholland is van ons allemaal”, zegt Bart. “De cirkels helpen om ze te behalen. Neem kennis van wat in die cirkels gebeurt en kom gerust met een plan of initiatief dat raakt aan de strategische doelen waar we mee bezig zijn.” Janneke: “Je kunt bij mij een account aanvragen om alle projecten en verslagen van de cirkels te bekijken. Kom in contact met ons, want wij hebben behoefte aan alle goede ideeën die ons helpen bij onze strategische doelen.” 

Heb je ideeën die aansluiten bij de strategische doelen of vragen of de manier van werken?

Voor het ontwikkelingstraject om te werken in netwerken hebben we zeven cirkels opgezet rond vijf inhoudelijke strategische doelen. Ben je benieuwd naar hun werk? Vraag een account aan bij Janneke Vervloed om de activiteiten van de cirkels in te zien.

Neem contact op:

1.    Flexibel & interdisciplinair leren – Lida van Stralen 
2.    Studentenwelzijn – Alaoui Alaoui
3.    Studentgerichte dienstverlening – Remko Imthorn
4.    Profilerende thema’s – Margret de Blanken-Hulsebosch
5.    Werving & instroom – Jessica Schipper
6.    Manier van werken voor vernieuwing – Janneke Vervloed
7.    Hoofdcirkel Strategische cirkels – Bart Combee

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.