Authentic Leadership

We leven in een tijd waarin onze samenleving continu aan verandering onderhevig is. Hoe speel je daar met je onderwijs flexibel op in en vindt je aansluiting bij wat er nodig is in de beroepspraktijk? Hoe zet je studenten zélf aan het roer en maak je ze adaptief in onze snel veranderende wereld? Met leergemeenschappen in onze urban living labs zoekt Hogeschool Inholland naar het antwoord.

Kwalitatief en relevant onderwijs: dat wil Inholland bieden. Onderwijs dat actueel is, aansluit bij wat de wereld van young professionals vraagt en wat ze zelf ook willen leren. Wij geven onze studenten de ruimte om aan de slag te gaan met actuele vraagstukken die spelen in de stad of regio. Onze living labs bevinden zich dus dáár waar maatschappelijke vraagstukken spelen. Op die manier proberen we van waarde te zijn voor de lokale omgeving. 

Door interdisciplinaire samenwerkingsverbanden aan te gaan, verbinden we onderwijs, onderzoek en een diversiteit van werkveldpartners. We kiezen bewust voor deze integrale aanpak waarbij studenten en leercoaches van verschillende opleidingen, onderzoekers en werkveldpartners met elkaar samenwerken in een gelijkwaardig partnerschap. Waarin we in verbondenheid mét en ván elkaar leren. We laten studenten daarbij zélf de regie pakken over hun leerweg, met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Citylab Haarlem

Meer informatie

Citylab Haarlem is een stadslab, gevestigd midden op het bedrijventerrein de Waarderpolder. Hier werken we aan een duurzame stedelijke omgeving samen met studenten, onderzoekers en werkveldpartners als overheden, bedrijven en netwerken. Centraal in het Citylab Haarlem staan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Zeventien doelen om de wereld een betere plek te maken in 2030. Wij vertalen deze doelen naar lokaal niveau, naar Haarlem en omgeving. Zo willen we werken aan een duurzame stad en natuurgebieden nabij de stad. De vraagstukken zijn vaak complex, de oplossingen vaak nieuw én verrassend. Studenten ontwikkelen zich hier als professionals voor de toekomst met veel aandacht voor ontwerpgerichte processen waarin de creativiteit gecombineerd wordt met bewust handelen. Op zoek naar de beste versie van jezelf in verbinding met de wereld!

Projecten Citylab Haarlem

Verduurzaming Waardenpolder

Lees meer

Pilletje hier, lijntje daar

Lees meer

Bevrijdingspop

Lees meer