GGZ-Verpleegkunde

Het lectoraat GGZ-Verpleegkunde maakt deel uit van het Cluster Nursing van Hogeschool Inholland. Het lectoraat onderhoudt relaties met een groot aantal universiteiten en andere kennisinstellingen. Kernpartners zijn de Vrije Universiteit en het VUmc waar een belangrijk deel van het (promotie-)onderzoek is ondergebracht. Daarnaast wordt samengewerkt met de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit, de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Gent. Ook wordt er samengewerkt met het Trimbos Instituut en het NIVEL.

De samenwerking met praktijkinstellingen is erg belangrijk. Het lectoraat beschikt over een groot netwerk van samenwerkende praktijkinstellingen, met GGZ inGeest en de Parnassia Groep als meest nabije partners.

Op het gebied van onderwijs werkt het lectoraat intensief samen met de Opleidingsinstelling GGZ Verpleegkundig Specialist. In nauwe samenwerking met de hoofdopleiders dr. Wim Houtjes en drs. Diana Polhuis wil ze concurrerend onderzoek opzetten op het gebied van de GGZ-verpleegkunde voor talentvolle verpleegkundig specialisten (in opleiding).