Studiesucces

Betekenis

Engagement is waarschijnlijker als een student betekenis vindt of een doel heeft binnen de onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld als een student inziet waarom de kennis en ervaring relevant is voor zijn of haar latere professionele leven. De volgende best practices zetten in op het vergroten van de betekenis voor studenten.

Kort strategisch reflecteren leidt tot hogere tentamencijfers

Onderzoek aan de Stanford Universiteit laat zien dat kritische zelfreflectie een positieve impact lijkt te hebben op studiegedrag.

Ga naar de best practice

Digitaal Mentoring Platform: meet your mentor

Dit digitale mentoring platform koppelt hoogopgeleide jongeren in hun afstudeerfase met een niet-westerse achtergrond aan professionals op de arbeidsmarkt. Meet Your Mentor coördineert de werving en selectie van mentees en mentoren, het matchen van de koppels en het voorbereiden van de deelnemers op het traject.

Ga naar de best practice

Studiekeuzecheck

Het lectoraat Studiesucces onderzocht hoe aspecten van de SKC gerelateerd zijn aan de aanmelding en uitval van studenten. Denk aan aspecten zoals de risicoscores op basis van de vragenlijst en het gekregen advies.

Ga naar de best practice

Jobcoaching STEP2

Als een student heeft besloten om met de studie te stoppen, kan het moeilijk zijn de volgende stap te bepalen. Langstudeerders die hier tegenaan lopen, kunnen terecht bij een jobcoach.

Ga naar de best practice

Programma Langstuderen

Het programma Langstuderen van Inholland heeft tot doel vanuit onze maatschappelijke opdracht een reductie te bereiken van het aantal langstudeerders. Zij krijgen door dit programma weer grip op de toekomst.

Ga naar de best practice

Goal setting programma (I WILL)

Bij de Erasmus School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een goal setting interventie bij eerstejaars studenten geleid tot een vermindering in uitval en een verbetering van de studieprestaties.

Ga naar de best practice

Living Lab

In een ‘Living Lab’ werken studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld samen in een experimentele omgeving aan het oplossen van een probleem of aan een project.

Ga naar de best practice

Harvard Medical School Curriculum: Multidisciplinariteit

Het doel van de curriculumherziening was een nieuw onderwijsmodel op te zetten met langdurige aandacht voor de patiëntervaring, andere disciplines, begeleiding door academici en uitkomsten van studenten evaluaties.

Ga naar de best practice

Samenwerking onderwijs en werkveld Rotterdam

Het Kenniscentrum RDM draagt bij aan beter opgeleide professionals en aan innovatie van bedrijven en organisaties in stad en haven.

Ga naar de best practice

Ervaringsverhalen: autobiografische reflectie

Ervaringsverhalen zijn verhalen die door de persoon zelf zijn opgeschreven en/of verteld en die gaan over wat de persoon bezighoudt. Door studenten te laten werken met deze methode worden zij zich bewust van hun identiteit en professionele identiteit en versterken zij deze.

Ga naar de best practice