Studiesucces

Een evidence-based kennisplatform met best practices om studiesucces te bevorderen.

Platform Studiesucces

Platform Studiesucces is een initiatief van het lectoraat Studiesucces. Het doel is een evidence-based kennisplatform te zijn op het gebied van studentenwelzijn en -engagement voor opleidingen, docenten en andere onderwijsprofessionals. Per thema is een selectie gemaakt van effectieve en betrouwbare practices die in de onderwijspraktijk worden toegepast.

"Een best practice is een techniek, methode, procedure of proces dat is geïmplementeerd en waarvan bij verschillende onderwijsinstellingen is bewezen dat het bijdraagt aan studiesucces, gebaseerd op verschillende prestatiegegevens."

Gezien worden 

Engagement neemt toe als studenten het gevoel hebben als persoon belangrijk te zijn, ertoe te doen voor de instelling en dat de hogeschool geeft om de student als persoon. De volgende best practices zetten in op het gevoel van studenten om te worden gezien.

Best practices over Gezien worden 

Actieve studentparticipatie

Als een student actief participeert dan identificeert deze zich meer met het onderwijs, en is vervolgens meer geneigd om zich actief in te zetten. Zo kan een zichzelf versterkende cyclus ontstaan, die een positief effect kan hebben op het studiesucces van student. De volgende best practices zetten in op het vergroten van de studentparticipatie.

Best practices over Actieve studentparticipatie

Sociale en academische integratie

Als een student goed contact heeft met medestudenten en docenten, voelt deze zich doorgaans meer betrokken en verbonden. Dit verlaagt de kans om uit te vallen. De volgende best practices zetten in op het vergroten van de sociale en academische integratie.

Best practices over Sociale en academische integratie

Betekenis

Engagement is waarschijnlijker als een student betekenis vindt of een doel heeft binnen de onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld als een student inziet waarom de kennis en ervaring relevant is voor diens latere professionele leven. De volgende best practices zetten in op het vergroten van de betekenis voor studenten.

Best practices over Betekenis