Studiesucces

Gezien worden 

Engagement neemt toe als studenten het gevoel hebben dat zij belangrijk zijn als persoon, ertoe doen voor de instelling en dat de hogeschool om de student geeft als persoon. De volgende best practices zetten in op het gevoel van studenten te worden gezien.

Digitaal Mentoring Platform: meet your mentor

Dit digitale mentoring platform koppelt hoogopgeleide jongeren in hun afstudeerfase met een niet-westerse achtergrond aan professionals op de arbeidsmarkt. Meet Your Mentor coördineert de werving en selectie van mentees en mentoren, het matchen van de koppels en het voorbereiden van de deelnemers op het traject.

Ga naar de best practice

Peer-support voor studentenwelzijn (Oxford)

In het Peer Support Programme van Oxford University helpen studenten andere studenten met hun emotionele en psychosociale welzijn.

Ga naar de best practice

Individuele gesprekken

Om de verbinding met de student vast te houden, organiseert Inholland individuele gesprekken met studenten. Hoe verschillend de behoeften van de studenten ook zijn, er is een rode draad: persoonlijke aandacht.

Ga naar de best practice

Community of Inquiry (CoI) Model

Het Community of Inquiry (CoI) Model is een model van leerprocessen in een online/blended omgeving. Het gebruik van dit model leidt tot hogere leeropbrengsten, hogere tevredenheid en verbondenheid.

Ga naar de best practice

Statusgesprek als interventie bij studievertraging

Het statusgesprek is een hernieuwde kennismaking tussen de student en de school om studenten met ernstige studievertraging meer in contact met de school te brengen.

Ga naar de best practice

Second year experience

In het tweede jaar verliest de universiteit ongeveer 5% van de tweedejaars studenten. Dit is één van de motivaties om een ‘second year experience’-programma op te richten. Bij de Universiteit van Minnesota ligt de focus hiervan op toekomstige academische keuzes (zoals het kiezen van een major) en carrière-ontwikkeling.

Ga naar de best practice

Studiekeuzecheck

Het lectoraat Studiesucces heeft onderzocht hoe aspecten van de SKC gerelateerd zijn aan de aanmelding en uitval van studenten. Denk aan aspecten zoals de risicoscores op basis van de vragenlijst en het gekregen advies.

Ga naar de best practice 

Boeien, binden en behouden

Deze infosheet onderbouwt waarom een goede relatie met de docenten een positief effect heeft op studenten: ze voelen zich meer thuis bij de opleiding, meer verbonden, zitten beter in hun vel, tonen meer inzet en hebben meer plezier in het studeren. Ook kunnen docenten een hulpbron zijn bij het opbouwen van veerkracht door studenten te ondersteunen bij stress en tegenslag.

Ga naar de best practice