Studiesucces

Goal-setting is een goede manier om de discipline, motivatie en prestaties van studenten te bevorderen.

Goal-setting programma

Bij de Erasmus School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een goal-setting interventie bij eerstejaars studenten geleid tot een vermindering in uitval en een verbetering van de studieprestaties.

Voordelen van goal-setting

Uit onderzoek blijkt dat goal-setting een goede manier is om de discipline, motivatie en prestaties van studenten te bevorderen. Uit eerder onderzoek blijkt dat goal-setting onder andere ‘self-regulation, self-efficacy’ en gezondheid kan versterken. Hiervoor moet het doel dat gesteld wordt wel uitdagend genoeg zijn, maar ook niet te moeilijk, waardoor het doel realistisch is en falen niet voor de hand ligt.

Bij de Erasmus School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een goal-setting interventie bij eerstejaars studenten geleid tot een vermindering in uitval en een verbetering van de studieprestaties. Na jaar 1 waren zowel de ‘gendergap’ en de ‘ethnicity gap’ aanzienlijk verkleind. Het effect van deze goal-setting interventie was het sterkst voor mannelijke studenten die behoorden tot een etnische minderheid.

Het online goal-setting programma waar studenten aan deelnamen was het ‘self authoring’ programma, dat zich richt op schrijven over doelen die in de toekomst liggen. De centrale vraag hierbij is: ‘Wat hoop je te bereiken in je leven en wat voor persoon wil je zijn?’. Deze verbeteringen in het studiesucces na een goal-setting interventie zijn ook bekend bij de McGill Universiteit van Montreal, Canada.

Doel en doelgroep

Discipline, motivatie en prestaties van eerstejaars studenten bevorderen.

Belangrijkste opbrengsten

  • Significante verbetering in studiesucces (ECTS, uitval).
  • Na jaar 1 waren zowel de ‘gendergap’ en de ‘ethnicity gap’ aanzienlijk verkleind. Het effect van deze goal-setting interventie was het sterkst voor mannelijke studenten die behoorden tot een etnische minderheid.

Bewijsmateriaal

Schippers, M. C., & Scheepers, A. W. & Peterson, J. B. (2015). A scalable goal-setting intervention closes both the gender and minority achievement gap. Palgrave Communications 1:15014. doi: 10.1057/palcomms.2015.14

http://www.tinbergen.nl/wp-content/uploads/2015/06/Goal-Setting-and-Raising-the-Bar-September2015-Preliminary-Version.pdf

Bronnen