Studiesucces

Probleemgestuurd en student-gecentreerd medisch onderwijs, via tutorials in kleine groepen om actief leren te stimuleren.

Harvard Medical School’s Pathway curriculum: multi-disciplinariteit

In 1985 heeft Harvard Medical School haar curriculum volledig omgezet in een nieuwe en innovatief curriculum genaamd ‘Pathway’. Het curriculum is hierna nog twee keer herzien: New Pathway in 2006-2014 en Pathways sinds begin 2015. De uitgangspunten geïntroduceerd in 1985 blijven leidend. Het ging hierbij om probleemgestuurd en student-gecentreerd medisch onderwijs dat voor een groot deel gegeven wordt door tutorials in kleine groepen waarin actief leren gestimuleerd wordt. Momenteel bestaat het onderwijs in de eerste twee jaar voor 60% uit tutorials in kleine groepen en voor 40% uit traditionele colleges, aangevuld met laboratoriumtijd en conferenties.

Onderdelen en onderwerpen

 • Studenten moeten al vroeg in de opleiding klinische ervaring opdoen.
 • Om de medische opleiding te verreiken, wordt er naast de disciplinaire vakken ook aandacht gegeven aan vakken uit andere disciplines, zoals sociale en gedragswetenschappen.
 • Het programma gaat nadrukkelijk in op de patiënt-arts relatie, de sociale context, de problemen van moderne geneeskunde en de nieuwe inzichten in de biologische wetenschap.
 • Samenwerken tussen studenten en contact met academici.

Doel en doelgroep

Het doel van de curriculumherziening was om een nieuw onderwijsmodel op te zetten, waarin langdurige aandacht is voor de patiëntervaring, andere disciplines, begeleiding door academici en uitkomsten van studentenevaluaties. De hervorming had ook als doel om multidisciplinaire artsen op te leiden. Van deze artsen wordt verwacht dat zij sociale en gedragswetenschappelijke inzichten kunnen combineren met medisch biologische inzichten. Met betrekking tot life-long learning was het doel om studenten ‘self-directed learning’-vaardigheden bij te brengen.

Belangrijkste opbrengsten

Twee studies rapporteren over de leeruitkomsten van de ‘pathway studenten’. Uit de studie van Moore et al. (1994) komt naar voren dat studenten:

 • Op een meer reflectieve manier leren, in plaats van op de meer traditionele manier van memoriseren.
 • Een voorkeur hebben voor de actief leren methode, dat studenten meer kennis hebben van psychosociale aspecten en een meer humanistische opvatting hebben (gerelateerd aan de multidisciplinariteit).
 • Ze zich meer uitgedaagd voelen, een nauwere band hebben met academici, maar zich in vergelijk met de niet- 16 pathway studenten iets meer zorgen maken.
 • Tevredener zijn over de preklinische schoolervaring, zonder dat er achterstanden zijn in de biomedische competenties.

Uit de studie van Peters et al (2000) komt naar voren dat studenten:

 • Hun voorbereiding op het uitvoeren humanistische gezondheidszorg hoger inschatten dan de traditionele studenten (i.e. niet-pathway studenten).
 • Meer vertrouwen hebben in hun bekwaamheid in het omgaan met patiënten met psychosociale problemen.
 • Denken dat de ervaring die ze hebben opgedaan in de eerste twee jaar van de studie van invloed blijft op hun denkwijze.
 • De pedagogische benadering van hun programma beter waarderen dan de traditionele studenten.

Bewijsmateriaal

 • Moore, G. T., et al. (1994). "The influence of the New Pathway curriculum on Harvard medical students." Acad Med 69(12): 983-989.
 • Peters, A. S., et al. (2000). "Long-term outcomes of the New Pathway Program at Harvard Medical School: a randomized controlled trial." Acad Med 75(5): 470-479.

Bron

Kolster, R., Boer, H., Jongbloed, B., Cremonini, L., Krug, K., Benneworth, P., ... & Westerheijden, D. F. (2015). Internationale good practices onderwijskwaliteit en studiesucces.

Opmerkingen
Het pathway curriculum van Harvard Medical School is overgenomen door verschillende andere instellingen. Klik hier om daar meer over te lezen.

Onderwijsinstelling
Harvard University / Harvard Medical School