Studiesucces

Studenten uit de experimentele onderzoeksgroep haalden ruim hogere cijfers dan studenten die de reflectie niet gedaan hadden.

Kort strategisch reflecteren leidt tot hogere tentamencijfers

Onderzoek aan de Stanford University laat zien dat kritische zelfreflectie een positieve impact lijkt te hebben op studiegedrag. Studenten in de experimentele groep kregen tien dagen voor het examen een vragenlijst waarin zij moesten aangeven welk cijfer ze wilden halen en hoe belangrijk dit doel was. Daarnaast werd hen gevraagd goed na te denken over welke vragen wellicht gesteld zouden worden op het tentamen, en welke van de aangeboden studiematerialen effectief zou bijdragen aan de voorbereiding, en hoe ze dit materiaal zouden gebruiken.

Na afloop van het experiment

Na het tentamen reflecteerden studenten op hun studieaanpak en op de studiematerialen. Studenten uit de experimentele groep haalden ruim hogere cijfers dan studenten die de reflectie niet gedaan hadden. Bovendien waren de experiment-studenten positiever over het aangeboden studiemateriaal. Het aantal gebruikte studiematerialen had geen invloed op het cijfer, het bewuste gebruik wel.

De interventie vraagt nauwelijks tijd van studenten, kan online worden ingezet en is laagdrempelig in gebruik.

Doel en doelgroep

Studenten worden bewuster van hun studiegedrag voor een tentamen.

Belangrijkste opbrengsten

  • Hogere cijfers
  • Positievere emoties
  • Groter gevoel van controle over het eigen studiegedrag

Bron

Strategic resource use for learning: A self-administered intervention that guides self-reflection on effective resource use enhances academic performance.