Studiesucces

Het slinken van de berg aan achterstallige studiepunten zorgt bij de studenten altijd voor extra motivatie.

Samen studeren op school

Bij deze interventie komen studenten één vaste dag per week naar school om samen te studeren. Van 9.00 tot 16.00 uur in een klaslokaal en met een begeleider die met iedere student even kort doorneemt wat hij of zij de komende week gaat doen. Dat is alles. Een simpel idee, maar voor veel studenten precies wat ze nodig hebben: contact met andere studenten en een begeleider die hen helpt met planningen. En het slinken van de berg aan achterstallige studiepunten zorgt bij de studenten altijd voor extra motivatie.

Wat is het werkende principe? Sociale en academische binding.

 

 “Als ik thuis zit, kan ik weken achter elkaar niks doen. Iedere week op school studeren, is voor mij de perfecte stok achter de deur om aan de slag te gaan en te blijven. En doordat er ook andere studenten in die klas zitten en wij elkaar iedere week zien, heb ik het gevoel dat ik weer echt bij een klas hoor. Ook dat doet mij goed.”

- Student Seda Özturk, Pabo

Doel en doelgroep

Het doel is een betere planning en structuur aanbrengen in het studeren en een betere binding met de school en collega-studenten. Daardoor verliezen studenten minder snel het contact met de school en studeren ze sneller af.

Belangrijkste randvoorwaarden

Beschikbare docent en klasruimte.

Belangrijkste opbrengsten

Dit project zorgt voor regelmaat in het studeren, kortere lijnen met docenten, en dat studeten sneller afstuderen. De student voelt zich niet meer verloren. Het contact met de opleiding en met medestudenten bevordert de studievoortgang.

“Het blijkt dat de studenten gemotiveerd worden door het samen studeren. Ze voelen zich gedragen door de groep. Omdat ze een dag per week op school zijn, zijn ook de lijntjes naar de docenten korter, waardoor onzekerheden sneller uit de wereld worden geholpen. Doordat ze elke week hun plannen doorspreken, verliezen ze minder snel het spoor. Het is een dag van samen werken en samen successen vieren.” 

- Begeleider Monique de Jong, Pabo

Vragen of opmerkingen

Contactpersoon: Irene Witteman  irene.witteman@inholland.nl

Onderwijsinstelling

Hogeschool Inholland