Studiesucces

"Studenten zijn blij dat er iemand voor ze is. Dat geeft vaak de lucht die ze nodig hebben om keuzes te maken."

- Begeleider Pia van Haren, domein Creative Business

Statusgesprek als interventie bij studievertraging

Het statusgesprek is een hernieuwde kennismaking tussen de student en de school om studenten met ernstige studievertraging meer in contact te brengen met de school. Deze studenten verliezen namelijk steeds meer het contact met de school. Hoe langer dit duurt, hoe hoger de drempel en hoe moeilijker het wordt om weer in beweging te komen. Het statusgesprek helpt om de eerste stap te zetten.

 

Een nieuwe kennismaking

Die eerste stap begint vaak met vragen stellen. Denk aan vragen zoals 'hoe gaat het met je?', 'Waar sta je nu en hoe komt dat?', 'En wat wil je, wat moet je doen om daar te komen en hoe realistisch is dat?'

Dit zijn soms emotionele gesprekken. Hiervoor hebben de begeleiders een gesprekstraining gehad. Tijdens het statusgesprek wordt de studentmonitor (zie Afbeelding 1) gebruikt en soms ook de talentenmeting (zie Best practice Talentenmeting). In de LS-monitor worden alle gegevens van de student up-to-date weergegeven. Die biedt daarnaast de mogelijkheid om de gespreksmomenten en interventies te registreren.

 

“Tijdens de gesprekken werd me duidelijk dat het tijd was om een keuze te maken. Óf er nu echt voor gaan met 100% inzet en motivatie, óf de keuze maken om eindelijk te stoppen en toe te geven dat ik al zo lang de tijd heb gehad en het er nooit van was gekomen.”

- Yvonne, Student Hoger Toeristisch & Recreatief Onderwijs

Doel en doelgroep

  • De student weer in beweging krijgen en het contact met de school herstellen.
  • Student kan na afloop van gesprek keuze maken in eigen leerproces (stoppen of doorgaan met de studie).

Belangrijkste randvoorwaarden

  • Gesprekstraining voor docenten.
  • Up-to-date informatie over studieresultaten zoals behaalde EC’s en studievoortgang.

Belangrijkste opbrengsten

  • Student krijgt meer inzicht waar hij of zij nu staat in de opleiding.
  • Student maakt bewustere keuzes over al dan niet doorgaan met de studie.
  • Contact tussen student en opleiding wordt hersteld of verbeterd.

 

Vragen of opmerkingen

Neem contact op met Irene Witteman via irene.witteman@inholland.nl