Studiesucces

"Half augustus is de laatste kans om de scriptie in te leveren. Wij zorgen ervoor dat studenten er dan niet alleen voor staan." 

- Begeleider Ellen Duit, Creative Business

Summerschool scriptie

Via deze summerschool krijgen studenten met een onvoldoende voor hun scriptie de gelegenheid om in de zomer aan een nieuwe, betere versie te werken. Daarbij krijgen ze hulp van begeleiders en andere studenten.

Vaste opbouw van de begeleiding

Het werkt zo: de studenten worden in groepen ingedeeld. Iedere groep heeft op een andere dag een bijeenkomst op school. Ieder week wordt er een bepaald onderdeel van de scriptie besproken. De ene keer gaat het bijvoorbeeld over ‘probleemstelling’ en de volgende week over ‘conclusies en aanbevelingen’.

Iedere bijeenkomst is volgens een vast stramien opgebouwd. Om 10.00 uur krijgen de studenten instructies over het betreffende onderwerp, vanaf 11.00 uur gaan zij hiermee aan de slag en ’s middags is er tijd voor individuele consulten. En dat zeven weken lang, van juni tot half augustus: het laatste moment van het studiejaar waarop studenten hun scriptie kunnen inleveren.

Wat is het werkende principe?

Het gaat om sociale en academische binding.

"De individuele feedback en persoonlijke aandacht hebben mij enorm geholpen. Daardoor werd alles veel duidelijker. Ik snapte veel beter waarmee ik bezig was en wat er van mij werd verwacht."

- Deelnemende student

Doel en doelgroep

De summerschools voor de langstudeerders zijn voor studenten die bezig zijn met afstuderen. Het doel van deze summerschools is het voortzetten van het afstudeerproces onder begeleiding zonder dat de student zes weken ‘in de wacht’ wordt gezet.

Per domein is de opzet verschillend, passend bij de omvang van het aantal langstudeerders. Bij het domein CRB is de summerschool de zomervariant van het project CRB. De saamhorigheid in een vrijwel leeg gebouw geeft een speciale band. Bij het domein GSW en TOI geeft een externe partij de studenten individuele begeleiding. De beoordeling blijft bij de examinatoren van de opleiding.

Belangrijkste randvoorwaarden

Beschikbaarheid van docenten en lokalen.

Belangrijkste opbrengsten

De belangrijkste opbrengst is dat de student focus behoudt en daardoor sneller afstudeert.