"We worden gekidnapt door ons huidige economische systeem."

Podcast 3: Patrick Huntjens

In gesprek over de transitie naar een duurzamere samenleving

De stikstofcrisis, de klimaatcrisis, de grondstoffencrisis. Ze staan volgens Patrick Huntjens, lector Sociale Innovaties in het Groene Domein, niet op zichzelf. "Veel van onze huidige crisissen hangen samen, het zijn symptomen van een dieperliggende systeemcrisis." In deze aflevering deelt Patrick zijn visie op hoe de wereld moet veranderen. Hij zet in op een nieuw, verbindend Natuurlijk Sociaal Contract voor mens en natuur, waarop we een eerlijkere en meer duurzame samenleving kunnen bouwen. 

Of luister de podcast via jouw favoriete podcastapp zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En abonneer!

In de houdgreep door ons economische systeem:

Hoe bereiken we weer een eerlijke, sociale en duurzame samenleving?

In deze podcastaflevering deelt Patrick Huntjens zijn visie op de toekomst van de wereld. Hij pleit voor een nieuw, verbindend verhaal tussen mens en natuur waarop we een eerlijkere en duurzamere samenleving kunnen bouwen.

Patrick gaat dieper in op het échte probleem. We worden volgens hem in de houdgreep gehouden door ons economische systeem, gericht op materialisme en kortetermijndenken. Om dit te veranderen, hebben we volgens Patrick een nieuw Natuurlijk Sociaal Contract nodig. Hij vertelt waarom hij nog niet overtuigd is van de huidige politiek, welke rol het onderwijs kan spelen, en welke stappen jij kunt nemen om een systeemverandering te versnellen.

Bekijk de trailer hiernaast voor een voorproefje.

"Een nieuw natuurlijk sociaal verhaal gaat óók over een overheid die de burger daadwerkelijk hoort en niet ertegenover staat, zoals in de toeslagenaffaire."

- Patrick Huntjens

Lezen: hoe gaan we op weg naar een betere wereld?

In de podcast zet Patrick een stevig verhaal neer over het Natuurlijk Sociaal Contract, de stikstofproblematiek en collectieve gedragsverandering. Wil je zijn verhaal liever lezen dan beluisteren? Er is een uitwerking van deze podcast, licht ingekort en bewerkt voor de leesbaarheid.

Lees hier het hele artikel

Het Natuurlijk Sociaal Contract

In de podcastaflevering staat één begrip centraal: het Natuurlijk Sociaal Contract. Volgens Patrick is dit dé manier om een systeemverandering te bewerkstelligen.

Hij ziet dit Natuurlijk Sociaal Contract als een nieuw verbond tussen mens en natuur, en de mens onderling. Een verbond waarin we de natuur centraal stellen en waarmee we afstand doen van onze materialistische, individualistische samenleving. 

Meer weten?

Maar wat houdt dit Natuurlijk Sociaal Contract precies in? Hoe zorgen we voor de transitie van een homo economicus naar homo ecologicus?

Op deze pagina lees, zie en luister je alles over het Natuurlijk Sociaal Contract.

Alles over het Natuurlijk Sociaal Contract

Vond je deze podcastaflevering interessant? 

Lees dan meer over de transitie naar een duurzame wereld in de volgende onderzoeksprojecten. 

Luister maandelijks naar Onderzoekers over de Toekomst

Wil jij je laten inspireren door de lectoren van Hogeschool Inholland? Bijvoorbeeld over veerkracht bij jongeren? Of hoe we de groeiende toeristenstroom op een duurzame manier een plek kunnen geven?

In de podcastserie Onderzoekers over de Toekomst blikken de lectoren vooruit op hun vakgebied tussen nu en 2030.

Meer over de podcastserie