Je maandelijkse portie inspiratie door de lectoren van Hogeschool Inholland

Onderzoekers over de Toekomst

Een podcastserie over de toekomst van onze wereld

In de podcastserie Onderzoekers over de Toekomst delen lectoren van Hogeschool Inholland hun visie over de toekomst van onze wereld. Ze geven hun kijk op de belangrijkste ontwikkelingen in hun onderzoeksgebied richting 2030, en zetten uiteen wat dat betekent voor professionals, hun vaardigheden en kennis.

Beluister de podcast hieronder of abonneer je via jouw favoriete podcastapp, zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast

Nieuwste podcast:

Krista Schram over veiligheidsbeleving in Rotterdam

Als je kijkt naar de cijfers, lijken sommige Rotterdamse wijken steeds veiliger te worden, terwijl het gevoel van veiligheid er juist afneemt. Hoe kan je daar als gemeente iets tegen doen? In opdracht van de gemeente Rotterdam deed associate lector Krista Schram met een team onderzoekers wat beleidsmakers waardevolle inzichten geeft: de wijk in en écht in gesprek gaan met bewoners. 

In deze nieuwste podcast gaan we dieper in op veiligheidsbeleving met Krista en Diana van de Giessen, afdelingshoofd Wijkveiligheid bij de gemeente Rotterdam.

Meer over Krista's visie

Andere podcastafleveringen

Podcast 8 - Feike van der Leij over de eiwittransitie

Gezonde keuzes maken voor mens én planeet is tegenwoordig uiterst complex. Gelukkig is er een hypergezonde, duurzame oplossing: onze eigen veldboon. Feike van der Leij, lector Health & Food, vertelt in deze podcast over de veldboon als eiwitrijk, duurzaam alternatief voor importsoja. De transitie van dierlijk eiwit naar plantaardig eiwit is essentieel, stelt Feike. "We hoeven heus niet allemaal vegetariër te worden. Maar we hebben op deze manier te weinig aardes om iedereen te voeden." 

Meer over Feikes visie

Podcast 7 - Rogier Nijssen en Perica Savanović over de energietransitie

“Samenwerken is key binnen de energietransitie. Daarbij is zoeken naar het gemeenschappelijk belang niet per se nodig. Als je maar leert van elkaars inzichten,” stelt Perica Savanović, lector Gebouwde Omgeving. In deze podcast delen Perica en Rogier Nijssen, lector Composiet, hun visie op hoe we de transitie naar een duurzame toekomst kunnen vormgeven.

Meer over hun visie

Podcast 6 - Machteld de Jong over diversiteit

Hoe creëer je een inclusieve werkomgeving? In deze aflevering gaan we hierover in gesprek met Machteld de Jong, lector Diversiteitsvraagstukken. Ze deelt haar visie op het vrouwenquotum, de OneLove-aanvoerdersband en anoniem solliciteren. En ze geeft praktische tips voor het creëren van een inclusieve werkomgeving.

Meer over Machtelds visie

Podcast 5 - Guido Stompff over Design Thinking

Guido Stompff, lector Design Thinking, pleit voor een andere manier om complexe vraagstukken in de wereld op te lossen. Het is wat ontwerpers doen om nieuwe vraagstukken aan te pakken: creëren, experimenteren, exploreren, waardoor een stortvloed aan nieuwe ideeën ontstaat. Hoe werkt Design Thinking precies, en welke skills zijn daarvoor nodig bij professionals en studenten?

Meer over Guido's visie

Podcast 4 - Marnix Eysink Smeets over veiligheid in de 21e eeuw

Wat maakt dat wij ons veilig of juist onveilig voelen? Wat zijn de gevolgen hiervan op onze samenleving? Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid, deelt zijn visie op veiligheidsbeleving en de rol van de overheid daarin. Actuele dreigingen, zoals een oorlog 'in onze achtertuin', een pandemie en een klimaatcrisis, maken de vraag of we ons veilig voelen relevanter dan ooit.

Meer over Marnix' visie

Podcast 3 - Patrick Huntjens over bouwen aan een duurzame toekomst 

In deze aflevering deelt Patrick Huntjens, lector Sociale Innovaties in het Groene Domein, zijn visie op de transitie naar een duurzamere wereld. Volgens hem kunnen we dat alleen bereiken als we de natuur weer centraal zetten, in plaats van econmische groei en individualisme. Hiervoor is volgens hem een nieuw Natuurlijk Sociaal Contract nodig. 

Meer over Patricks visie

Podcast 2 - Petra Biemans over werk en opleiden

In aflevering twee gaan we in gesprek met Petra Biemans, lector HRM & Persoonlijk Ondernemerschap, over werk en opleiden. Hoe verandert werken onder invloed van AI, vergrijzing en opkomende en nieuwe beroepen, en hoe kunnen professionals en organisaties daarmee omgaan?

Meer over Petra's visie

Podcast 1 - Femke Kaulingfreks over veerkracht

In de eerste aflevering is Femke Kaulingfreks te gast, lector van Jeugd en Samenleving. Femke houdt zich bezig met maatschappelijke vraagstukken rondom opgroeien en opvoeden. Wat is veerkracht? Waarom zijn sommige jongeren beter in staat om te gaan met tegenslagen dan andere? 

Meer over Femkes visie

Meer lezen over de kijk van lectoren op de toekomst?

Veerkrachtig opgroeien

Kunnen jongeren nog wel veerkrachtig opgroeien in tijden van racisme en ongelijkheid, oorlog en een woningcrisis? Ja, maar daar ligt onder andere een belangrijke rol voor pedagogisch professionals. Zij moeten afstappen van het idee dat jongeren moeten worden gerepareerd, stelt lector Femke Kaulingfreks. Ze geeft tips over de rol van pedagogisch professionals in het vergroten van veerkracht bij jongeren.

Lees over de rol van pedagogisch professionals

Samenwerken voor betere transities

Lectoren Perica Savanović en Rogier Nijsen menen dat samenwerken essentieel is voor een betere transitie naar een duurzame toekomst. Volgens de lectoren kunnen de energie- en materialentransitie alleen slagen als we inzien dat deze van ons allemaal is. Dat vraagt om een integrale, optimistische aanpak, waarbij we over alle grenzen heen kijken. 

Lees meer over hun visie op de integrale aanpak

De transitie naar een duurzame wereld

Patrick Huntjens meent dat het huidige economische systeem vastloopt. “We worden daar keihard mee geconfronteerd: de klimaatcrisis, de ecologische crisis, de biodiversiteitscrisis, de groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm.” Lees hier hoe een Natuurlijk Sociaal Contract volgens hem helpt om duurzaamheidstransities te laten slagen. 

Lees meer over systeemverandering

Meer weten over praktijkgericht onderzoek van Hogeschool Inholland?

Klik hier voor meer informatie