Je maandelijkse portie inspiratie door de lectoren van Hogeschool Inholland

Onderzoekers over de Toekomst

Een podcastserie over de toekomst van onze wereld

In de podcastserie Onderzoekers over de Toekomst delen lectoren van Hogeschool Inholland hun visie over de toekomst van onze wereld. Ze geven hun kijk op de belangrijkste ontwikkelingen in hun onderzoeksgebied richting 2030, en zetten uiteen wat dat betekent voor professionals, hun vaardigheden en kennis.

Beluister de podcast hieronder of abonneer je via jouw favoriete podcastapp, zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast

Nieuwste podcast:

In gesprek met lector Marnix Eysink Smeets over veiligheid in de 21e eeuw

Wat maakt dat wij ons veilig of juist onveilig voelen? Wat zijn de gevolgen hiervan op onze samenleving? Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid, deelt zijn visie op veiligheidsbeleving en de rol van de overheid daarin. Actuele dreigingen, zoals een oorlog 'in onze achtertuin', een pandemie en een klimaatcrisis, maken de vraag of we ons veilig voelen relevanter dan ooit.

Meer over Marnix' visie

Andere podcastafleveringen

Podcast 3 - Patrick Huntjens over bouwen aan een duurzame toekomst 

In deze aflevering deelt Patrick Huntjens, lector Sociale Innovaties in het Groene Domein, zijn visie op de transitie naar een duurzamere wereld. Volgens hem kunnen we dat alleen bereiken als we de natuur weer centraal zetten, in plaats van econmische groei en individualisme. Hiervoor is volgens hem een nieuw Natuurlijk Sociaal Contract nodig. 

Meer over Patricks visie

Podcast 2 - Petra Biemans over werk en opleiden

In aflevering twee gaan we in gesprek met Petra Biemans, lector HRM & Persoonlijk Ondernemerschap, over werk en opleiden. Hoe verandert werken onder invloed van AI, vergrijzing en opkomende en nieuwe beroepen, en hoe kunnen professionals en organisaties daarmee omgaan?

Meer over Petra's visie

Podcast 1 - Femke Kaulingfreks over veerkracht

In de eerste aflevering is Femke Kaulingfreks te gast, lector van Jeugd en Samenleving. Femke houdt zich bezig met maatschappelijke vraagstukken rondom opgroeien en opvoeden. Wat is veerkracht? Waarom zijn sommige jongeren beter in staat om te gaan met tegenslagen dan andere? 

Meer over Femkes visie

Meer lezen over de kijk van lectoren op de toekomst?

Als professional op weg naar werken in 2030

Met de snel veranderende wereld, arbeidsmarkt én beroepen is het niet voor iedereen even gemakkelijk om altijd van waarde te blijven. En hoe moet je dat nu doen als professional? In dit artikel schetst lector Petra Biemans de toekomst van werken en geeft ze drie belangrijke tips om hier als professional zelf mee aan de slag te gaan.

Lees de tips voor professionals! 

Als werkgever op weg naar werken in 2030

Dat werk in de toekomst anders wordt staat buiten kijf. Het is niet alleen aan professionals om zich daar op aan te passen, ook werkgevers zullen moeten inspelen op de grote veranderingen die ons te wachten staan. In dit artikel schetst Petra Biemans de toekomst van werken en geeft ze drie toekomstbestendige tips aan jou als werkgever. 

Lees de tips voor werkgevers! 

De transitie naar een duurzame wereld

Patrick Huntjens meent dat het huidige economische systeem vastloopt. “We worden daar keihard mee geconfronteerd: de klimaatcrisis, de ecologische crisis, de biodiversiteitscrisis, de groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm.” Lees hier hoe een Natuurlijk Sociaal Contract volgens hem helpt om duurzaamheidstransities te laten slagen. 

Lees meer over systeemverandering

Meer weten over praktijkgericht onderzoek van Hogeschool Inholland?

Klik hier voor meer informatie