Breed Platform Arbeid

Lectoraat
Human Capital
Duur
september 2017 t/m juli 2019
Locatie
Diverse locaties
Contact
Petra Biemans

Het doel van 'Breed Platform Arbeid'

Het Breed Platform Arbeid is een samenwerkingsverband van lectoren die vanuit verschillende hogescholen in het land praktijkgericht onderzoek verrichten op het brede terrein van Arbeid. Het doel van het platform is om deze lectoren aan elkaar te verbinden én de netwerken van de lectoren te delen. Hierdoor kan kennis breed worden gedeeld en kan praktijkgericht onderzoek meer betekenis krijgen voor werkenden en werkzoekenden, alsmede voor andere stakeholders (zoals overheid, werkgevers, uitkerende instanties).

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

 We zijn gestart met de combinatie van twee bestaande netwerken: het netwerk van HRM (Human Resource Management) lectoren (actief sinds 2008) en het netwerk van lectoren Arbeid & Welbevinden (actief sinds 2016). Zodoende brengt het platform lectoren vanuit meerdere disciplines (HRM, organisatie van arbeid, talentontwikkeling, arbeidsparticipatie, zorg, social work, welzijn) bijeen om samen met ieder hun eigen specifieke ‘netwerk-achterban’ (o.a. kennisinstellingen, cliëntorganisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven, kennisnetwerken, gemeentelijke en overheidsinstellingen) het brede vraagstuk van arbeid te benaderen. 

Wat is het belang voor het onderwijs?

Studenten zouden zodanig opgeleid moeten worden dat ze er op voorbereid zijn dat ze zich ook na het behalen van een diploma, voortdurend, een leven lang, blijven ontwikkelen. Ze zouden moeten weten waar ze terecht kunnen met opleidingsvragen, ook buiten hun eigen werkgever om. Met dit project zorgen we dat onderwijs past bij de veranderingen in werk, dat onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar reageren, dat er een grotere ‘responsitiviteit’ ontstaat. 

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het Breed Platform Arbeid beoogt een open netwerk te zijn. Het ligt voor de hand om waar relevant de samenwerking te zoeken met andere landelijke netwerken van lectoren. Diverse partijen hebben reeds hun belangstelling voor samenwerking getoond. Het platform biedt de mogelijkheden om deze contacten te delen én uit te breiden.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het doel van het platform is om deze lectoren aan elkaar te verbinden én de netwerken van de lectoren te delen. Hierdoor kan kennis breed worden gedeeld en kan praktijkgericht onderzoek meer betekenis krijgen voor werkenden en werkzoekenden, alsmede voor andere stakeholders (zoals overheid, werkgevers, uitkerende instanties).

"Er verandert veel op de arbeidsmarkt. Het Breed Platform Arbeid is een groeiend netwerk om praktijkgericht onderzoek te kunnen doen naar arbeid over de sectoren heen."

 

Petra Biemans, lector bij Human Capital

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Heb je vragen?

We staan je graag te woord!

Je kunt contact opnemen met Petra Biemans.
Telefoon
0615279712