Jeany van Beelen-Slijper
Jeany van Beelen-Slijper

Jeany van Beelen-Slijper

associate lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Werk samen met Jeany

Even voorstellen

Jeany van Beelen-Slijper doet sinds april 2020 onder de vlag van het Business Research Centre als associate lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap onderzoek voor het domein Business, Finance and Law. Aansluiting is de rode draad die door haar onderzoeken loopt. Van de aansluiting van vo of mbo op de vervolgopleiding, tot en met de aansluiting op de arbeidsmarkt. Vanuit het vakgebied HRM vindt in het kader van een leven lang leren onderzoek plaats naar de rol van beroepsbeelden bij keuzeprocessen. Vanuit de discipline ontwikkelingspsychologie doet ze onderzoek naar de aansluiting mbo-hbo in het Economische domein. De vakgebieden ontwikkelingspsychologie en HRM raken elkaar waar het gaat om keuzeprocessen van jongeren, de rol van exploratie ( zowel van de vervolgopleiding als de arbeidsmarkt) en de rol van beroepsbeelden.

Samenwerken

De onderzoeken waar Jeany van Beelen-Slijper aan werkt, zijn gericht op verbinding. Vanuit het domein Business, Finance and Law maken de onderzoekers van HRM en Persoonlijk Ondernemerschap cross-overs met andere sectoren (o.a. Zorg, Techiek, Agri), en werken ze samen met andere hogescholen, ketenpartners en het beroepenveld.

Wie is Jeany van Beelen-Slijper?

Expertise

Jeany van Beelen-slijper heeft kennis op het gebied van ontwikkelingspsychologie, motivatieleer en loopbaanvraagstukken zoals de aansluiting vo-hbo en mbo-hbo. Ze kijkt daarbij naar de gevolgen van maatschappelijke veranderingen voor jongeren, opleiders en organisaties. Daarnaast is ze afstudeerbegeleider bij de opleiding HBO-Rechten en geeft ze adviezen aan de opleiding over dit thema. 

Ervaring

Jeany werkt al sinds 1990 bij Inholland (en voorgangers). Ze begon ooit als docent Business French aan wat destijds heette 'de Agrarische Hogeschool Delft'. De laatste 12 jaar heeft ze zich - naast allerlei onderwijstaken - vooral gericht op het thema Aansluiting. Dit leidde na een (tweede) studie ontwikkingspsychologie bij de Rijksuniversiteit Groningen leidde in 2017 tot een proefschrift met de titel: En wat kan ik dan later worden? Na haar promotie heeft ze nog een postdoc gedaan aan de Rijksuniversiteit Leiden, bij het ICLON.

Tegenwoordig geeft ze - naast mijn werk op de hogeschool - veel lezingen en workshops 'in het land', op grond van haar publicaties en haar visie op duurzame loopbaankeuzes, die ze ook wel definieert als het Trilemma.

Over Jeany

"Jezelf ontwikkelen doe je een leven lang." Dat is haar motto en dat probeert ze door te geven aan haar eigen kinderen, haar contacten met studenten en bij lezingen in de 'wereld buiten school'. 

"Het is essentieel dat de schotten tussen kiezende jongeren, opleiders en de arbeidsmarkt worden afgebroken zodat verbinding tussen die drie werelden ontstaat."

Jeany van Beelen-Slijper, associate lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap 

Alle publicaties van Jeany van Beelen-Slijper:

Werk samen met Jeany

Kom in contact en stel je vragen

Jeany van Beelen-Slijper
Telefoon
0615279017