De ethisch-politieke dimensie van empowerment

Lectoraat
Jeugd en Samenleving
Duur
oktober 2019 t/m oktober 2021
Locatie
Amsterdam, Rotterdam
Contact
Richard de Brabander

Het doel van De ethisch-politieke dimensie van empowerment

Empowerment beperkt zich vaak tot het activeren van individuen. Daardoor worden maatschappelijke factoren en machtsmechanismen waardoor mensen in een kwetsbare positie komen en blijven over het hoofd gezien. Als reactie op deze ontwikkelingen wordt betoogd dat empowerment zich niet alleen moet richten op het versterken van het zelfvertrouwen van het individu, maar ook op het veranderen van structurele oorzaken die sociaal onrecht, sociale ongelijkheid en ongelijke machtsverhoudingen in stand houden.

Dit onderzoek stelt de vraag naar de ethisch-politieke dimensie van empowerment en welke maatschappijkritische rol sociaal werk kan vervullen. Grofweg zijn er twee benaderingen: meer morele en een politieke. Uitgangspunt van dit onderzoek is dat ethiek politiek is. Deze invalshoek op ‘politicized ethics’, biedt een verbreding van de morele benadering en beroepsethiek, die doorgaans ethische kwesties reduceert tot persoonlijke dilemma’s.

Het onderzoek sluit aan op de internationale discussie over politisering van het sociaal werk. Daarin wordt met name verwezen naar filosofen als Michel Foucault, Chantal Mouffe en Jacques Rancière. Zij geven in hun kritiek op de maatschappijkritiek in de jaren ’70 én op de hedendaagse marktsamenleving belangrijke aanzetten om de ethisch-politieke dimensie van het sociaal en empowerment te verbreden en te verdiepen.

Het doel is een visie te ontwikkelen op ‘politicized ethics’, bestaande kennis en opvattingen en discussie over deze ethisch-politieke invalshoek te ontsluiten voor studenten, docenten en professionals.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Samen met hogeschooldocenten filosofie en ethiek onderzoeken we op welke wijze ethisch-politieke vraagstukken met studenten kan worden verbreed. Inholland werkt daarbij onder andere samen met Artevelde Hogeschool in Gent en andere hogescholen in Nederland en het platform voor sociale vraagstukken.

Wat is het belang voor het onderwijs?

De visie op ‘politicized ethics’ en kennis over deze ethisch-politieke invalshoek willen we ontsluiten voor studenten, docenten en professionals. Het biedt ook een belangrijke toevoeging op de visie op het beroep en opleiding die het cluster Social Work heeft geformuleerd.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Samen met de Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) organiseren we werkconferenties en mogelijk ook masterclasses voor sociaal werken in het werkveld.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Werkconferenties over het onderwerp en publicaties.

"Willen sociaal werkers strijden tegen sociaal onrecht, dan zouden zij alert moeten zijn op de gewiekste machtsmechanismen."

 

Richard de Brabander, postdoconderzoeker Jeugd & Samenleving, in Sociale Vraagstukken

De onderzoekers van De ethisch-politieke dimensie van empowerment:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Richard

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279055