Digitale geletterdheid

Lectoraat
Teaching, Learning & Technology
Duur
September 2021 t/m september 2025
Locatie
Den Haag
Contact
Nynke Bos

Het doel van Digitale geletterdheid

Digitale vaardigheden zijn inmiddels onmisbaar om mee te komen in de samenleving van vandaag en morgen. Ook in het hoger onderwijs gaat de inzet van technologie verder dan louter knoppen drukken. Daarom is het goed als onze (toekomstige) studenten en collega’s deze vaardigheden ontwikkelen, en daar ook de kans voor krijgen in hun onderwijs. Dit gaat om onderwijs op de hogeschool, maar feitelijk begint het al in het primair onderwijs.

Het doel van dit onderzoek van het lectoraat Teaching, Learning & Technology is dan ook om niet alleen te kijken naar digitale geletterdheid in het hoger onderwijs. We willen juist een betekenisvolle bijdrage leveren aan het ontwikkelen van digitale geletterdheid bij onze toekomstige studenten en collega’s. Dit doen we door zowel in het primair als het voortgezet onderwijs onderzoek te doen naar hoe we onderwijs kunnen (her)ontwerpen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Als versneller voor innovatie wordt soms gebruikgemaakt van Open Leermaterialen. Scholen zijn dan zelf geen tijd of geld kwijt aan het ontwikkelen van kostbaar lesmateriaal. Ook geven zij vaak een uitgebreide lesbrief bij de materialen.

Het lectoraat Teaching Learning & Technology doet onderzoek naar de rol van deze Open Leermaterialen in de vormgeving van digitale geletterdheid. Zijn Open Leermaterialen inderdaad de beoogde versneller? Wat blijft ervan over in de praktijk?

De doelgroep bestaat uit docenten van de Pabo in het hoger onderwijs en leerkrachten in het primair onderwijs. We hopen hen inzicht te bieden in de bevindingen uit ons onderzoek naar dit thema. We streven ernaar dat zij ons benaderen bij eventuele (onderzoeks)vragen.

"Als de juf al niet in Teams komt, hoe gaat de klas dat dan doen?"

- Directeur basisschool in de Randstad, 2022

Wat is het belang voor het onderwijs?

Digitale technologie verweeft zich in ons dagelijks leven. Het heeft impact op de manier waarop we consumeren, relaties onderhouden, onze financiën regelen en onze vrije tijd besteden. Ook beïnvloedt het de manier waarop we werken, informatie tot ons nemen en kennis verwerven.

Digitale vaardigheden zijn dus onmisbaar om mee te komen in de samenleving van vandaag en morgen. Toch zijn ongeveer vier miljoen Nederlandse burgers aangemerkt als niet-digitaal vaardig. Nu ook in het hoger onderwijs de inzet van technologie verder gaat dan louter knoppen drukken en meer de vorm krijgt van een ‘Personal Learning Environment (PLE)’, wordt digitale geletterdheid steeds belangrijker. We kunnen niet veronderstellen dat jongeren digitaal vaardig genoeg zijn om volledig vanzelf technologie te gebruiken voor het leren. Dit moeten we hen expliciet aanleren. En daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen. Dit dient dus al in het primair onderwijs een prominente plek te krijgen.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Eerdere publicaties over dit thema hebben betrekking op de inzet van (mobiele) technologie in onder andere het basisonderwijs. Ook ons toekomstige onderzoek richten we op de ontwikkeling van digitale geletterdheid bij (toekomstige) studenten en collega’s. We zoeken daarin met name de verbinding met het primair onderwijs.

Onderzoeksprojecten gerelateerd aan Digitale geletterdheid

Publicaties van Digitale geletterdheid

Werk samen met Nynke

Kom in contact en stel al je vragen