E-healthtraining docenten zorg en welzijn

Lectoraat
e-Health
Duur
Maart 2017 - lopend
Locatie
Haarlem
Contact
Laurence Alpay

Het doel van E-healthtraining docenten zorg en welzijn

Met dit project professionaliseren we docenten op het gebied van e-health zodat zij in staat zijn onderwijseenheden rond e-health te ontwerpen en aan studenten aan te bieden.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Inholland heeft een eHealth training ontwikkeld gericht op docenten van het domein Gezond, Sport en Welzijn. De training bestaatuit een basis- en een experttraining. Na afronding van de training heeft de docent een onderwijseenheid ontwikkeld ten behoeve van het curriculum van de eigen opleiding en is deze bekwaam om e-health te inzetten in het curriculum.

Om de training breder in te kunnen zetten, gaat binnen het project Vitale Delta een project draaien om de professionalisering van de docenten Zorg en Welzijn op het thema van e-health te verbeteren. Bij de betrokken opleidingen wordt een curriculumscan uitgevoerd en de wensen en behoeften van de docenten geïnventariseerd. De gevonden punten nemen de onderzoekers mee om een verbeterde versie van de huidige e-healthtraining voor docenten op te zetten. Deze verbeterde versie wordt vervolgens uitgevoerd binnen de betrokken partners van het project Vitale Delta.  

Wat is het belang voor het onderwijs?

Door docenten handvatten te geven op het gebied van e-health zijn zij beter in staat om e-health te integreren in hun curriculum. Hierdoor krijgen studenten het onderwijs op dit vlak meteen in de juiste context en zijn zij beter voorbereid op de toekomst en het gebruik van e-health.

De training is mede ontwikkeld door docenten. Na een pilot zijn naar aanleiding van de evaluatie verbeterpunten doorgevoerd.

Wat zijn de (verwachte) resultaten? 

We hebben een basis- en een expertraining ontwikkeld. In de basistraining (drie middagen) krijgen de docenten een kennisbasis rond e-health en leert de docent dit te integreren in het onderwijs. In de experttrainingen (3 middagen) leren docenten stap voor stap zelf een onderwijseenheid rond e-health te schrijven. De docenten ronden de expertraining af met een direct te implementeren onderwijseenheid inclusief toets- en lesprogramma.

We bieden de basistraining aan via Inholland Academy, zodat ook externen de training kunnen doen. Zo hebben meerdere mbo-docenten van het Nova College deze training samen met collega’s van Inholland gevolgd.

"Als docent heb je een voorbeeldfunctie; ben je zelf in je vak al bezig met e-health, dan kunnen studenten alleen nog maar volgen."

 

Margot Koeneman, docent Sportkunde

Hogeschool Inholland werkt samen met: 

Nieuws vanuit E-healthtraining docenten zorg en welzijn:

Werk samen met Laurence

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0611449745