E-health

Over E-health 

E-health is de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren. Het associate lectoraat E-health, onderdeel van lectoraat Medische Technologie, onderzoekt toepassingen en applicaties om technologische oplossingen te bieden in de zorg. Dan gaat het bijvoorbeeld om informatiesystemen die taken van professionals kunnen overnemen en zorg-apps die patiënten de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven. Of het gaat om toepassingen die zorgcliënten helpen de regie te voeren over hun eigen gezondheid. Het associate lectoraat maakt deel uit van het kenniscentrum Gezondheid & Zelfmanagement van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn en het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn.

Hoewel het vooral om technologie lijkt te draaien, ligt de focus binnen het associate lectoraat E-health op mensen, gebruiksgemak en communicatie. Belangrijke randvoorwaarde bij alle toepassingen is maatwerk. Zorg is te complex voor technologen en technologie is lastig voor zorgprofessionals. Je moet elkaars taal kunnen spreken. Dat is waarom technologen nauw  samenwerken met ontwerpers, stakeholders en eindgebruikers om in co-creatie tot nieuwe toepassingen te komen. 

Voor onderwijs en werkveld

Om de mogelijkheden die e-health biedt zo goed mogelijk te benutten, betrekken we aankomende zorgprofessionals zoveel mogelijk bij ons praktijkgericht onderzoek. Ook werken we samen met de beroepspraktijk en met het practoraat Zorg en Welzijn Technologie van het ROC Nova College

Het associate lectoraat wil de verbinding met onderwijs versterken. Binnen Inholland zijn daarom diverse initiatieven ontwikkeld rondom het thema e-health, zoals de interprofessionele samenwerking tussen de domeinen Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW) en Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI) en met opleidingen als Sportkunde, Mondzorgkunde, Verpleegkunde, Informatica en Robotica. Studenten voeren zelf praktijkgericht onderzoek uit.

Associate lector Laurence Alpay is daarnaast betrokken bij de ontwikkeling van het keuzevak e-Health - professionalisering van docenten - en het kennisplatform IHTC

Samenwerken met E-health

Binnen E-health werken we aan verschillende onderzoeksprojecten waarbij zowel zorginstellingen als maatschappelijke partners betrokken zijn. Altijd kijken we hierbij hoe zorginstellingen en onderwijs elkaar kunnen versterken. We komen graag in contact met instellingen en organisaties die e-health (willen) inzetten. Ook studenten die aan projecten willen werken of op zoek zijn naar een afstudeeropdracht zijn welkom.

Workshop Nationale E-healthweek

In het kader van de Nationale e-healthweek (januari 2020) gaven onderzoekers van Medische Technologie een workshop rond het thema 'Meer impact op leefstijlverandering'. In deze workshop werd stilgestaan bij de rol van persuasive design in leefstijlapps. De deelnemers gingen na een korte theoretische uitleg zelf aan de slag met het analyseren van de persuasive elementen uit een app. Wat werkt wel, wat niet en waarom? In de discussies die daarop volgden werd de rol van persuasive design duidelijk voor de deelnemers en gingen zij uiteindelijk naar huis met praktische handvatten zodat zij beter wisten waar zij op kunnen letten bij het kiezen van een app voor henzelf of voor hun cliënten.

Onderzoeksthema's

E-health gericht op zelfmanagement

Door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn meer cliënten geneigd om zelf de regie te voeren over hun leven, zodat ze minder afhankelijk worden van zorg. E-health voor zelfmanagement stimuleert de empowerment van cliënten. Met e-health krijgt de cliënt makkelijker toegang tot relevante gezondheidsinformatie. Daarnaast kan de cliënt met e-health-ondersteuning beslissingen nemen over hoe om te gaan met verschillende zelfmanagementmogelijkheden (zoals verandering in levensstijl).

Persuasieve e-health

Persuasieve e-health richt zich op design, ontwikkeling en evaluatie van interactieve technologieën die bedoeld zijn om de houding of het gedrag van de gebruiker te veranderen. E-health kan empoweren, doordat het patiënten in staat stelt om de eigen gezondheid en welzijn te managen en leert om te gaan met eigen tekortkomingen. E-health kan ook zorgverleners helpen bij de uitvoering van hun werk. E-health-toepassingen zorgen voor gedragsverandering bij de eindgebruikers.

E-health in het onderwijs

Er bestaat (nog) een kloof tussen waar zorgprofessionals mee te maken krijgen op de werkvloer, en wat ze geleerd hebben tijdens hun opleiding. De integratie van e-health in curricula en bevordertraining en nascholing op het gebied van e-health is noodzakelijk. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing en de toename van patiënten met (meerdere) chronische ziekten, en technologische ontwikkelingen zoals e-health, maken vernieuwing nodig. 

Professionalisering van docenten 

De vraag is niet of we e-health en zorgtechnologie in de zorg willen gebruiken, maar hoe we de mogelijkheden hiervan zo goed mogelijk benutten. Het is de taak van opleidingen om nieuwe studenten op te leiden in dit vakgebied. Maar hoe wordt dat opgepakt door de docenten als zij (nog) niet goed op de hoogte zijn van e-health en zorgtechnologie? Door basis- en experttrainingen worden de docenten bekwaam en in staat om e-health te integreren in het curriculum.

Nieuws vanuit E-health

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met

Werk samen met Laurence

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0611449745