Energy & Next Generation Materials

Lectoraat
Leven in de metropool
Duur
januari 2022 t/m december 2022
Locatie
Alkmaar en Amsterdam
Contact
Anass Znabet

Het doel van Energy & Next Generation Materials

Dat de uitstoot van broeikasgassen krachtig teruggedrongen moet worden voor het behoud van een leefbare planeet is evident. In 2015 hebben om die reden 195 landen het akkoord van Parijs (COP21) ondertekend: de belofte om de emissie van broeikassen in 2050 minimaal te halveren. Met behulp van onder andere zonnepanelen en windmolenparken is energie inmiddels goed duurzaam op te wekken. De grootste uitdaging van dit moment zit dan ook niet alleen in het opwekken van duurzame energie maar vooral in de opslag ervan. De chemische industrie speelt hierbij een belangrijke rol om energieopslag mogelijk te maken.

Het onderzoek Energy & Next Generation Materials richt zich op duurzame energie en materialen die nodig zijn voor de energieopslag op moleculair niveau. Zo kan energie bijvoorbeeld opgeslagen worden als elektrische energie maar ook in energiedragers zoals ammonia -of waterstofmoleculen. 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de docenten en studenten van de opleiding Chemie, Elektrotechniek en de Amsterdam Centre of Electrochemistry (AMCEL). In het onderzoek zal daarnaast worden samengewerkt met bestaande platforms van Inholland waaronder Inholland Composites, Inholland Sustainable Solutions en Inholland Health & Technology Centre.

Onderzoeksthema’s waaraan wordt gewerkt:

  • Composietmaterialen voor lichtgewicht batterijtechnologieën (structurele batterijen) door Jasmijn Ruijgrok en Anass Znabet.
  • Ontwikkeling van duurzame methodes voor core-shell nanodeeltjes (geleidende materialen) door Anass Znabet.


“De energietransitie heeft behoefte aan HBO-professionals die nieuwe technologieën in praktijk kunnen brengen.”

 

Anass Znabet, onderzoeker 'Leven in de metropool' 

 Wat is het belang voor het onderwijs?

Om van de energietransitie een succes te maken zijn er veel nieuwe professionals nodig. Helaas worden er op dit moment te weinig professionals opgeleid om in in deze behoefte te voorzien. Uit onderzoek van CE Delft, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken, zijn er tot 2030 23.000 extra professionals nodig. De adviescommisie voor ElektroChemische Conversie en Materialen (ECCM) die de overheid sinds 2017 adviseert over de energietransitie, bevestigt dit probleem. De professionals zijn nodig op zowel HBO als universitair niveau: de HBO-professional voert daarbij het toegepaste maatschappelijke onderzoek uit, terwijl de universitair opgeleide beroepsspeler zich bezighoudt met het fundamentele onderzoek. In het onderzoek bij Energy & Next Generation Materials wordt het bestaande fundamentele onderzoek omgezet in toegepast onderzoek waar HBO-professionals mee aan de slag kunnen.

Binnen onder andere de opleiding Chemie kunnen studenten in hun derde en vierde jaar stage lopen bij dit onderzoeksproject. Ook worden er vanuit Energy and Next Generation Materials onderwijsmodules aangeboden op het gebied van elektrochemie. Daarnaast is er een honneursprogramma in ontwikkeling in samenwerking met de Amsterdam Centre of Electrochemistry (AMCEL) op het gebied van elektrochemie, analoog aan het Analytical Sciences Talent Program (ASTP). Inholland is met de kennisontwikkeling en toepassing van dit onderzoek uniek: door geen enkele HBO-instelling wordt dit onderwijs nu aangeboden.

De ambitie van Energy & Next Generation Materials is om dit ontwikkelde onderwijs uitwisselbaar te maken voor andere domeinen, hogescholen en het MBO. Daarnaast willen wij theorie en praktijk op gebied van dit onderzoek toegankelijk maken voor alumni en andere professionals in het werkveld in de vorm van (post)-hbo-cursussen bij Inholland Academy.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Inholland is aangesloten bij het AMCEL: een netwerk dat streeft naar het creëren van de chemie van de toekomst op groene, en elektrische energie. In de samenwerking wordt zowel fundamenteel als toegepast onderzoek uitgevoerd. Daarnaast is in zeer korte tijd een succesvolle onderzoekssamenwerking gestart met het bedrijfsleven via Vsparticle,Spark904 en de Universiteit van Amsterdam

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Het onderzoek levert oplossingen in het gebruik van geavanceerde materialen die in allerlei gebieden van de energietransitie gebruikt kunnen worden. Ook draagt dit onderzoek bij aan de ontwikkeling van lesmateriaal op het gebied van elektrochemie en geavanceerde materialen.

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

werkveldpartners zijn onder meer:

Amsterdam Centre of Electrochemistry (AMCEL), Vsparticle en de Universiteit van Amsterdam

Werk samen met Anass

Kom in contact en stel je vragen