Leven in de Metropool

Over Leven in de Metropool

Gezond leven in de metropool is meer dan gezond voedsel. Wij werken aan de relaties tussen mens en dier, mens en plant en mens en de natuur en omgeving. 

Voor onderwijs en werkveld

In de onderzoekslijn Leven in de Metropool van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC AFL) doen onderwijs, werkveld en overheid praktijkgericht onderzoek naar initiatieven die onder andere leiden tot sociale innovatie en -cohesie, nature-based oplossingen voor stedelijke vraagstukken, maar ook tot duurzame innovaties in relatie tot klimaatadaptatie en mitigatie, biodiversiteit in natuurgebieden, en nieuwe energiebronnen en schone technologieën bruikbaar in de metropool.

Samenwerken met Leven in de Metropool

Om de maatschappelijke vraagstukken binnen de onderzoekslijn Leven in de Metropool op te lossen, is het nodig om heel veel samen te werken. Dat doen we binnen Inholland, maar ook met andere onderwijsinstellingen en universiteiten, werkveld en overheden. Binnen de hogeschool zijn de volgende samenwerkingen mogelijk.

Samenwerking met de kenniscentra binnen Inholland:

Samenwerking met docenten en studenten van de opleidingen van het Domein Agri, Food and Life Sciences:

Onderzoeksthema's

Het RIC AFL sluit met haar onderzoekslijnen aan op de Nationale Wetenschapsagenda, waarin de onderzoeksvragen staan waar de wetenschap zich de komende jaren op richt. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee de samenwerking tussen wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Duurzame productie van veilig en gezond voedsel

Verkleinen van de ecologische 'footprint'. Wat betekenen mens en natuur voor elkaar en wat is de optimale relatie tussen beide/

Logistiek en transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving

Op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid zijn er vraagstukken rond de ecologische voetafdruk van transport (onder andere energiegebruik, uitstoot van fijn stof en CO2 en geluidsoverlast).

Smart, liveable cities

Leefbaarheid, duurzaamheid, gebouwen en infrastructuur. De gebouwde omgeving, de leefomgeving in de stad. Wat zijn de implicaties van en de opgaven voor de wereldwijde verstedelijking?

Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen

Klimaatverandering, disruptieve technologieën, klimaatverandering en circulaire economie. Wat is kwaliteit van leven?

Kwaliteit van de omgeving: de waarden van natuur, landschap, bodem, klimaat, water en milieu

Natuur, landschap, milieu, bodem, water en klimaat. De kwaliteit van de omgeving is van belang voor de samenleving. Vooral het integrale aspect: klimaatverandering, waterkwaliteit, verduurzaming land- en tuinbouw, bodemgezondheid, biodiversiteit. Wat is het belang van biodiversiteit en hoe behouden we biodiversiteit?

Circulaire economie en grondstoffen-efficiëntie

De manier waarop we water en bodem gebruiken.

De lectoren van Leven in de Metropool

Nelleke Kreike
Nelleke Kreike
Nelleke Kreike
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail
Woody Maijers
Woody Maijers
Woody Maijers
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail
Frens Pries
Frens Pries
Frens Pries
docent onderzoeker
Lectoraat
Telefoon
E-mail
Patrick Huntjens
Patrick Huntjens
Patrick Huntjens
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail
Feike van der Leij
Feike van der Leij
Feike van der Leij
lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Leven in de Metropool

Werk samen met de onderzoekers van Leven in de Metropool

Kom in contact en stel je vragen

Managementassistent Gerry Kouwenhoven:
Telefoon
0621841110