EU-migranten

Lectoraat
Toegankelijkheid van het Recht
Duur
januari 2021 t/m augustus 2021
Locatie
Rotterdam
Contactpersoon
Melanie Beck

Het doel van het EU-migranten project

Het doel is om deze groep EU-migranten uit een kwetsbare positie te ondersteunen. Tegelijk wordt de toegang tot het recht op goede huisvesting, gezondheidszorg, juiste juridische informatie (arbeidscontracten) verbeterd.  Hiermee sluiten we aan bij de doelen van de VN (Sustainable Development Goals (SDB), rule 16.3 “Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all”).

Met de onderzoeksresultaten kunnen concrete voorstellen worden gedaan voor beleid en interventies. Daarnaast kunnen specifieke producten en diensten worden ontwikkeld. Tegelijkertijd is voor het onderwijs belangrijk dat studenten zich persoonlijk en professioneel ontwikkelen. Studenten leren proactief te zijn, initiatief te nemen en doen ervaring op met onderzoek. Competenties als professioneel handelen, signaleren en innoveren worden hiermee op eindniveau behaald. 

Hoe wordt het werkveld betrokken? 

Het werkveld (politie, gemeente) heeft behoefte aan welke informatie nodig is voor de doelgroep EU-migranten (Polen, Bulgaren, Roemenen). 

Wat zijn de rechtsbehoeften van deze doelgroep? Kan er toegankelijke informatie worden ontworpen en beschikbaar gesteld (bijvoorbeeld via een digitaal platform zoals facebook, instagram etc)?

Centraal staat de omvang van de groep migranten, aan welke informatie behoefte is en op welke wijze er kan worden gecommuniceerd.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Studenten van verschillende opleidingen (Creatieve Business, Communicatie, Business Studies (marketing), Sociaal Juridische Dienstverlening, HBO - Rechten) worden via vrije keuzeruimte gemotiveerd om aan dit onderzoek deel te nemen. Door het toepassen van legal design en het deelnemen aan ontwerp- en werksessies worden leerdoelen vormgegeven en leeractiviteiten ontwikkeld. Vanwege het multidisciplinaire karakter werken studenten aan persoonlijke vaardigheden en samenwerking.

Studenten leren op deze wijze de problematiek van deze mensen centraal te stellen bij het ontwerpen van toegankelijke en praktische sociaal-juridische oplossingen. Daarnaast leren ze ontwerpgericht werken vanuit het legal design lab: samen met belanghebbenden wordt gezocht naar de toegang tot het recht vanuit hun rechtsbehoeften.

Ook de docent-onderzoeker leert ontwerpgericht denken en werkt interdisciplinair samen met andere opleidingen.

Wat is het (verwachte) resultaat?

Afhankelijk van de resultaten van de eerste ontwerpsessie kunnen studenten met affiniteit voor en/of herkomst uit de Midden- en Oost-Europese landen (Polen, Roemenië, Bulgarije) in een latere fase van het onderzoek deze doelgroep via facebook, Instagram, Poolse winkels, supermarkten etc. benaderen. Door het afnemen van interviews worden de vragen onderzocht.

De uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld met het onderwijs en de praktijk (politie en gemeente Rotterdam).

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Melanie

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279272