EXPLOR-studie

Bewegen als medicijn bij kniepijn

Lectoraat
Medische Technologie
Lectoraat
E-health
Duur
Oktober 2022 t/m oktober 2026
Locatie
Haarlem
Contact
Laurence Alpay

Het doel van de EXPLOR-studie

Knieartrose en de bijbehorende klachten zijn een van de meest voorkomende gezondheidsproblemen in de maatschappij. Deze aandoening stelt patiënten en hun hulpverleners voor uitdagingen.

Het doel van de EXPLOR-studie is de ontwikkeling en evaluatie van (digitale) innovaties op het gebied van oefentherapie en beweeggedrag in de zorg van mensen met artrose-gerelateerde kniepijn. We richten ons op de ontwikkeling van een e-health applicatie waarmee actief bewegen en gezond beweeggedrag gestimuleerd worden.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Dit onderzoek is een promotie-onderzoek vanuit Hogeschool Rotterdam in samenwerking met Inholland. Laurence Alpay, senior onderzoeker bij Medische Technologie en associate lector van E-health, is co-promotor. Dit onderzoek voert Laurence uit in samenwerking met Lennard Voogt, lector Complexe Pijn bij Hogeschool Rotterdam, en Mark van Loo, promovendus in dit onderzoek aan de Hogeschool Rotterdam.

De EXPLOR-studie bestaat uit drie deelonderzoeken, waarin we innovaties op het gebied van oefentherapie en beweeggedrag in de zorg van mensen met artrose-gerelateerde kniepijn ontwikkelen en evalueren.

In eerste instantie onderzoeken we welke vormen van bewegen leiden tot een vermindering van pijn en beperkingen. In het tweede deelonderzoek ontwikkelen we samen met fysiotherapeuten en patiënten met kniepijn een e-health applicatie waarin actief bewegen en gezond beweeggedrag gestimuleerd worden.

Met de opbrengsten uit bovenstaande deelstudies ronden we de studie af met het derde deelonderzoek naar de effecten van deze innovaties op ervaren pijn en dagelijks functioneren gedurende een behandeltraject fysiotherapie.

"Persuasive e-health wordt ingezet ter ondersteuning van de fysiotherapeutische hulpverlening bij mensen met knieartrose door gezond beweeggedrag te stimuleren."

- Laurence Alpay, co-promotor EXPLOR-studie en onderzoeker Medische Technologie

Wat is het belang voor het onderwijs?

Studenten van de opleiding Verpleegkunde en de Master Physician Assistent aan de Hogeschool Rotterdam kunnen tijdens hun beroepsuitoefening in aanraking komen met patiënten met artrose-gerelateerde knieklachten.

Als we beter inzicht hebben in de manier waarop we met klachten rond knieartrose om moeten gaan, kunnen we de zorg efficiënter inrichten. In de zorg komt het nog vaak voor dat patiënten en behandelaars vanuit een insteek werken die niet altijd ondersteunend is. Dit komt voor binnen de fysiotherapie, maar ook binnen andere beroepsgroepen. De kennis die we opdoen, kan dus ook nuttig zijn voor andere zorg-gerelateerde studies.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

We betrekken fysiotherapeuten en patiënten met kniepijn bij de ontwikkeling van een e-health applicatie waarin actief bewegen en gezond beweeggedrag gestimuleerd worden.

We werken op dit moment samen met master-studenten van de opleiding Fysiotherapie van Hogeschool Rotterdam. Verder gaan we in ons netwerk de samenwerking aan met fysiotherapeuten. Vanuit deze samenwerking zetten we in eerste instantie focusgroepen op en van daaruit betrekken we ook fysiotherapeuten bij de verdere ontwikkeling en implementatie.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Met behulp van dit onderzoek willen we inzicht krijgen in het effect van bewegen op de mate van pijn en functie. Dit kan leiden tot concrete adviezen rond de inzet van oefentherapie binnen een fysiotherapeutisch behandeltraject.

We verwachten zicht te krijgen op de inhoudelijke en functionele kenmerken van een e-health applicatie die het actief bewegen bij mensen met artrose-gerelateerde kniepijn stimuleert. Ook willen we inzicht krijgen in de manier waarop fysieke inspanning en actief bewegen invloed heeft op veranderingen in de ervaren pijn en dagelijks functioneren bij mensen met artrose-gerelateerde kniepijn.

Samenwerkingspartners van Hogeschool Inholland

Werk samen met Laurence

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0611449745