Familie FACT

Lectoraat
GGZ-Verpleegkunde
Duur
2015 t/m 2021
Locatie
Haarlem, Amsterdam
Contact
Berno van Meijel

Het doel van Familie FACT

Het deïnstitutionaliseringsbeleid van de afgelopen decennia heeft geleid tot een verandering van intramurale behandeling naar gemeenschappelijke geestelijke gezondheidszorg. Veel Europese landen beschouwen deze zogenoemde Assertive Community Treatment (ACT) als een belangrijke modaliteit in de ambulante behandeling van kinderen en jongeren.

GGZ-Nederland stimuleert in haar position paper de implementatie van Jeugd Assertive Community Treatment (jeugd-ACT) in Nederland. Familie-FACT is een afgeleide van ACT die volwassen-ACT en jeugd-ACT integreert in één behandelingsmodaliteit. Family FACT richt zich op gezinnen die niet of onvoldoende kunnen profiteren van ambulante geestelijke gezondheidszorg op kantoor, waar ofwel het kind/de adolescent of zowel het kind/de adolescent als de ouder(s) lijden aan ernstige psychiatrische problemen. Fragmentatie van de zorg kan worden voorkomen en het schept voorwaarden voor zowel een individuele als een systematische benadering van alle familieleden met ernstige psychiatrische problemen.

Tot op heden is er geen evidence based interventieprogramma om deze gezinnen te dienen. Om een interventieprogramma voor de doelgroep te ontwikkelen en te testen, moet eerst onderzoek worden gedaan. Het doel van dit project is een interventieprogramma te ontwikkelen dat voldoet aan de psychiatrische problemen en zorgbehoeften van de doelgroep en maximaal effectief is.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Dit onderzoeksproject is opgedeeld in vijf deelonderzoeken:

 1. Een systematische literatuurstudie naar wat bekend is uit eerder onderzoek naar Jeugd(F)ACT om het uitgangspunt van de ontwikkelingsinterventie te bepalen;
 2. Een cross-sectionele studie om inzicht te krijgen in de factoren die geassocieerd zijn met het intensiveren van poliklinische Jeugd-GGZ naar Family FACT. Dit wordt gedaan om inzicht te krijgen in de verschillen tussen gezinnen die worden behandeld door Family FACT in vergelijking met de poliklinische geestelijke gezondheidszorg voor jongeren;
 3. Een cross-sectionele studie om inzicht te krijgen in de problemen en zorgbehoeften van gezinnen die door Familie FACT worden bediend in vergelijking met poliklinische geestelijke gezondheidszorg;
 4. De ontwikkeling van de interventie;
 5. Een pilot-studie naar de bruikbaarheid en waardering van de effectiviteit van het interventieprogramma, uitgevoerd om de effectiviteit en efficiëntie te beoordelen alvorens over te gaan tot een bredere implementatie.

Hoe wordt het onderwijs en de praktijk betrokken?

Bij de ontwikkeling en toetsing van het evidence based interventieprogramma voor Familie FACT zijn experts betrokken uit het onderwijs, het onderzoek en de praktijk.

"Patiënten die worden doorverwezen naar een Familie FACT verdienen een evidence based behandelaanbod die aansluit bij hun psychiatrische problematiek en zorgbehoeften."

 

Richard Vijverberg, onderzoeker GGZ-verpleegkunde

Wat zijn de resultaten?

Het project levert de volgende resultaten op:

 • Mondelinge presentatie in 2016 over het onderzoeksproject Familie FACT bij het Trimbos instituut, platform FACT, te Utrecht;
 • Internationale publicatie in 2017 in het wetenschappelijk tijdschrift BMC psychiatry: Vijverberg R, Ferdinand R, Beekman A, van Meijel B. The effect of youth assertive community treatment: a systematic PRISMA review. BMC psychiatry. 2017;17:284.
 • Posterpresentatie in 2017 van de publicatie “The effect of youth-ACT: a systematic PRIMA review” bij Nationaal congres GGZ-Verpleegkunde, te Ede. Mondelinge presentatie.
 • Mondelinge presentatie in 2017 van de onderzoeksresultaten van de publicatie “The effect of youth-ACT: a systematic PRIMA review” op het congres 4th European Conference on Integrated Care & Assertive Outreach in Mental Disorders te Hamburg, Duitsland;
 • Publicatie in het tijdschrift GGZ Delfland onderzoekt. Een wetenschappelijke blik op de geestelijke gezondheidszorg: Vijverberg R. FAMILIE FACT Voor welke gezinnen het meest effectief?

 

 

 • Internationale publicatie in 2018 het wetenschappelijk tijdschrift BMC psychiatry: Vijverberg R, Ferdinand R, Beekman A, van Meijel B. Factors associated with treatment intensification in child and adolescent psychiatry. BMC Psychiatry. 2018; 18(291):1-10.
 • Mondelinge presentatie in 2018 van de onderzoeksresultaten beschreven in de publicatie “Factors associated with treatment intensification in child and adolescent psychiatry” op het internationaal congres 10th ICN NP/APN Conference 2018 'Advanced nurses/nurse practitioners bridging the GAP te Rotterdam, Nederland;
 • Internationale publicatie in 2020 in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE: Vijverberg R, Ferdinand R, van Meijel B, Beekman A. Unmet care needs of children with ADHD. PLoS One. 2020; 15(1):e0228049. 
 • Under review in 2020 bij een internationaal wetenschappelijk tijdschrift: Vijverberg R, Ferdinand R, van Meijel B, Beekman A. Agreement between patients and mental healthcare providers on unmet care needs in child and adolescent psychiatry: a general outpatient setting and a youth assertive community treatment setting;

De nu beschikbare producten zijn hieronder te vinden.

In dit project werkt Hogeschool Inholland samen met:

Heb je vragen?

We staan je graag te woord!

Je kunt contact opnemen met Berno van Meijel.
Telefoon
+31 (0) 623 800 349