Flappy-project

Lectoraat
Biomimicry
Duur
September 2022 t/m augustus 2026
Locatie
Haarlem en Delft
Contact
Mauro Gallo

Het doel van het Flappy-project

De Nederlandse land- en tuinbouw speelt een belangrijke rol in het gezond en duurzaam voeden van de wereld. Met de groeiende wereldbevolking moet de productie omhoog. Een van de grootste uitdagingen daarbij zijn plagen en ziekten. Want die kunnen tot wel 10 procent minder opbrengst leiden. Tegelijkertijd wordt het telers meer en meer verboden chemische middelen in te zetten. Hoe kun je plagen en ziekten dan efficiënt bestrijden? Hogeschool Inholland werkt met een breed consortium van onderwijs- en kennisinstellingen en organisaties uit het werkveld aan een innovatieve oplossing.

Het doel van het RAAK PRO-project ‘Bio-inspired Micro Aerial Vehicle for sustainable pest control in horticulture’ is om kleine drones te ontwikkelen die frequent en automatisch plagen en ziekten in kassen monitoren. Vroegtijdig, zodat biologische bestrijdingsmiddelen effectief hun werk kunnen doen. De drones hebben geen propellers maar vleugels en zijn daardoor in staat om heel behendig verticaal groeiende gewassen te inspecteren zonder die te beschadigen. Fladderend doen ze hun werk, vandaar het ‘Flappy’-project.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Fladderende drones die plagen en ziekten in kassen kunnen monitoren, bestaan nog niet. Het Flappy-project richt zich op het technisch ontwerp van deze drones. Vervolgens zullen we het ontwerp in kassen testen: zijn ze in staat om autonoom in kassen te vliegen en plagen en ziekten te detecteren? Uiteindelijk moet dit leiden tot een eerste werkbaar prototype. We pakken daarbij enkele technische uitdagingen aan. Hoe kunnen we de drones bijvoorbeeld klein genoeg krijgen om tussen de planten te vliegen? Hoe blijven ze lang genoeg in de lucht? Hoe optimaliseren we de energie-efficiëntie?

In een multidisciplinaire samenwerking tussen onder meer telers, biologen, entomologen en engineers gespecialiseerd in bijvoorbeeld robotica, aerodynamica mechanica en elektronica komen we tot een co-creatie waarin we techniek en biologie integreren in een duurzaam werkende oplossing.

"Het project zal een schat aan nieuwe kennis opleveren waarmee we de verschillende opleidingen kunnen vernieuwen."

- Mauro Gallo, lector Biomimicry

Wat is het belang voor het onderwijs?

Studenten en opleidingen van verschillende domeinen zijn bij het project aangehaakt, zoals Techniek, Ontwerpen & Informatica, Agri, Food & Life Sciences en Business, Finance & Law. In projectgroepen leren de studenten multidisciplinair samenwerken aan het actuele, uitdagend vraagstuk rond drones waar nog geen oplossing voor is. Kennis vanuit het project gebruiken we om betrokken opleidingen te vernieuwen. En we zullen nieuwe, interdisciplinaire minors opzetten.

Hoe betrekken we het werkveld?

Hogeschool Inholland is penvoerder van dit vier jaar durende RAAK PRO-project en werkt samen met twee andere ‘groene’ hogescholen: Aeres Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein. Daarnaast zijn drie kenniscentra van de TU Delft vanuit drie verschillende faculteiten betrokken: Precision and Microsystems Engineering (3ME), Micro Aerial Vehicle Lab (LT) en Microelectronics (EWI). 

We werken verder nauw samen met Vertify. Deze onderzoeksinstelling voor plantaardige teelt heeft een onderzoekslocatie in het World Horti Center te Naaldwijk om de toepassing van de drones te testen. Vanuit de tuinbouwsector zijn Greenport Aalsmeer en Bosch Kwekerij betrokken. Partners uit het werkveld met technische expertise zijn AgriDataInnovations, PixelFarming, FESTO, PATS en Flapper Drones.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Aan het eind van het project leveren we een prototype-drone op die we hebben getest in labomgevingen en echte tuinbouwkassen.

Animatie over het Flappy-project

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

Nieuws over het Flappy-project

Werk samen met Mauro

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0651025318